Chvály
Záznamy chval na Spotify.com
Chvály
Záznamy chval na Spotify.com

.

Daniel

Bůh nám vytváří prostor tam, kde momentálně jsme a promlouvá k nám v kontextu našeho života.
Učí nás důvěřovat v jeho svrchovanou moc. Přestože jsme v zajetí… okolností, Bůh nabízí novou naději, vrací nám důstojnost a dává moudrost jak uplatnit svěřenou autoritu, abychom nepodlehli okolnostem a konfrontovali se s nepřítelem, bez ohledu jak veliký se nám zdá.

Josef Kaňka
Přehrát

List Judův
S falešným učením se raná církev musela vypořádávat poměrně často. I krátké poselství pak může ovlivňovat církev stovky let po svém napsání. Prozkoumejte předposlední knihu bible!Matěj Petr
Přehrát
.Zlato, stříbro a drahé kamení 1K 3,1-15

Pavlovy starosti s korintským sborem odhalují, jak smýšlel o svém životě a o věčnosti, pro kterou už nyní přinášíme ovoce. Korinťané usilovně hledali duchovnost, ale v lecčems stále zůstávali dětmi. I jako křesťané se rozhodujeme, zda budeme žít spíše pro současnou nebo pro „nebeskou odměnu“.

Jožka Mačák
Přehrát

O modlitbě
.
Možná máš těžkou hlavu z toho, co se kolem tebe děje: v rodině, v sousedství, na pracovišti, v národě, v Evropě, v zemích ve válce, ve světě… lidé trpí, umírají, nejsou svobodní. Po shlédnutí televizních zpráv na vás může padnout depka, kam se to všechno řítí, situace se zdají neřešitelné, beznadějné. Cílem tohoto kázání ale není vás vydeptat a připomínat bídu a trápení tohoto světa. Cílem je povzbudit, že existuje řešení v modlitbě, v přímluvách, tam je ta naděje, jak můžeme něco změnit a dobrým způsobem ovlivnit. My máme to, co svět nemá, nepoznal, máme skrze Ježíše Krista přistup k neomezené Boží moci, k Bohu Otci. 
.
Zdeněk Balvín
Přečíst   Přehrát

Nově najdete kázání uložena na platformě Spotify

.

1. 10. 2023 Jan Škrabánek – Liturgie a vztah s Bohem Přehrát
24. 9. 2023 Matěj Petr – Kde je v církvi naše místo? Přehrát
Pdf dotazník
17. 9. 2023 Jan Škrabánek – Starosti Přehrát
3. 10. 2023 Pavel Svoboda – Kam směřuješ? Přehrát
27. 8 2023 Josef Kaňka – Pevnost otroctví Přehrát
24. 7. 2023 Matěj Petr – Duchovní dary – dar uzdravování Přehrát
16. 7. 2023 Josef Kaňka – Opustit, odpustit Přehrát
25. 6. 2023 Lubomír Šiller – Dvě knihy na prázdniny Přehrát
18. 6. 2023 Jana Balvínová – Vcházejte těsnou branou Přehrát
11.6.2023 Pavel Svoboda – K čemu tě Bůh povolal Přehrát
21. 5. 2023 Jana Balvínová – Co je v dopise na rozloučenou Přehrát
15. 4. 2023 Pavel Svoboda – Působení Ducha Svatého Přehrát
30. 4 2023 Jan Škrabánek – Jákobova mzda Přehrát
16. 4. 2023 Jana Balvínová – Má strach velké oči? Přehrát
9. 4. 2023 Josef Kaňka – Trnová koruna Přehrát
26. 3 2023 Matěj Petr – Duchovní dary – působení mocných činů Přehrát
5. 3. 2023 Pavel Svoboda – Boží věrnost a dobrota Přehrát
12. 2. 2023 Jan Škrabánek – Zápas Jákobových žen/jedenáct jen – Jákob V Přehrát
15. 11. 2022 Jana Balvínová – Sny Přehrát
11. 12. 2022 Jana Balvínová – Tradice Přehrát
27. 11. 2022 Jan Škrabánek – Jákobova cesta – Jákob IV Přehrát
30. 10. 2022 Josef Kaňka – Daniel III: Přijď tvé království Přehrát
Prezentace
16. 10. 2022 Jana Balvínová – Vděčnost Přehrát
25. 9. 2022 Josef Kaňka – Daniel II: Nejsi sám Přehrát
Prezentace
18. 9. 2022 Josef Kaňka – Daniel I: Proč se dějí špatné věci nevinným Přehrát
Prezentace
11. 9. 2022 Matěj Petr – Duchovní dary: dar poznání a moudrosti Přehrát
28. 8. 2022 Jan Škrabánek – Hledání nové identity Jákoba – Jákob III. Přehrát
14. 8. 2022 Ilona Petrová – Usilujme o plnost v radosti Přehrát
31. 7. 2022 Josef Kaňka – Intimní vztah nevěsty a ducha Přehrát
24. 7. 2022 Matěj Petr – Jak nakládat s darem proroctví Přehrát
19. 6. 2022 Jan Škrabánek – Vztahy v Izákově rodině – Jákob II. Přehrát
8. 5. 2022 Jan Škrabánek – Rozchod Abrahama s Lotem Přehrát
27. 4. 2022 Jana Balvínová – Žehnejte svým nepřátelům Přehrát
27. 3. 2022 Jan Škrabánek – Rodinné příhody Jákobovy rodiny – Jákob I. Přehrát
20. 3. 2022 David Loula – Otřesy pozemských jistot Přehrát
20. 2. 2022 Jan Škrabánek – Soudců 11: Jiftách, víra i bláhovost Přehrát
13. 2. 2022 Jana Balvínová – Nadšení sportovce versus naše nadšení v duchovní oblasti Přehrát
30. 1. 2022 Matěj Petr – Duchovní dary – výklad jazyků Přehrát
23. 1. 2022 Jiří Novotný – Pokání Přehrát
2. 1. 2022 Josef Kaňka Přehrát
26. 12. 2021 Josef Kaňka Přehrát
19. 12. 2021 Matěj Petr – Duchovní dary – dar jazyků Přehrát
21. 11. 2021 Jan Škrabánek Přehrát
14. 11. 2021 Lubomír Šiller – Jak žít v této době (Žd 13, 1-25)
Nenechte se strhávat různými cizími naukami. Svou duchovní silu můžeme získat jen jako dar od Boha.
Přehrát
31. 10. 2021 David Loula Přehrát
24. 10. 2021 Josef Kaňka – Zápas našich tužeb, Kol 3, 1-12 Přehrát

Prezentace

17. 10. 2021 Lubomír Šiller – Slovo pro starší, vedoucí a sbor (1.Kor 16,13-14)
Buďte připraveni na všechno, stůjte věrně při svém Pánu, jednejte jako muži, buďte silní. Z každého vašeho činu ať vyzařuje láska!
Přehrát
12. 9. 2021 Matěj Petr  – Oblečte si celou Boží zbroj Přehrát
5. 9. 2021 Úvodní slovo a chvály Přehrát
29. 8. 2021 Josef Kaňka Přehrát
15. 8. 2021 Lubomír Šiller – Zapomenuté cesty, půst
Požehnání plynoucí z půstu je tak rozmanité, jako když obědváš v restauraci running sushi.
Přehrát
8. 8. 2021 David Loula Přehrát
1. 8. 2021 Karol a Mirka Verčimákovi – ABBA SCHOOL Přehrát
25. 7. 2021 Jana Balvínová – Trpělivost Přehrát
18. 7. 2021 Jan Škrabánek Přehrát
11. 7. 2021 Josef Kaňka Přehrát
4. 7. 2021 Lubomír Šiller – Království Boží
Zázraky a mocné činy jsou znamením příchodu Božího Království, ale toto Království je především stavem naplnění Boží vůle, projevem LÁSKY, která napravuje křivdy, tiší hlad, překonává hřích, nemoci a smrt. Boží Království je duchovní, není z tohoto světa, ale zároveň začíná už tady na zemi – je realitou rodící se v srdci skrze víru v evangelium Ježíše Krista, roste a v budoucnu se stane jedinou realitou.
Přehrát
27. 6. 2021 Jan Škrabánek Přehrát
9. 5. 2021 Matěj Petr – Exodus 18 Přehrát
2.5. 2021 Josef Kaňka – Bolest a frustrace Prezentace
21. 3. 2021 Josef Kaňka – Pod povrchem… Boží život v nás Prezentace
14. 3. 2021 Lubomír Šiller – Horlivost Přečíst
7. 3. 2021 Matěj Petr – List Judův  Přehrát
1. 3. 2021 Honkovi Přehrát
21. 2. 2021 Jožka Mačák – Zlato, stříbro a zlaté kamení (1K 3,1-15) Přehrát
31. 1. 2021 Lubomír Šiller – Snášenlivost Přečíst
24. 1. 2021 Matěj Petr – List Filemonovi Přečíst
6. 12. 2020 Jan Škrabánek – Ovoce Ducha – změna Chvály

Přehrát

29. 11. 2020 Johana Mierva Přečíst
22. 11. 2020 Matěj Petr – O jedno jsem prosil Hospodina Přehrát a přečíst
15. 11. 2021 Josef Kaňka – Pravda Přečíst
8. 11. 2020 Lubomír Šiller – Ztráty a nálezy Přehrát
1. 11. 2020 Jan Škrabánek – Povzbuzení z listu Filipským: Jak nepropadat úzkosti a kde hledat povzbuzení. Přehrát
25. 10. 2020 Matěj Petr – Pár úvah nad současnou situací, biblí a pohádkami. Přečíst
11. 10. 2020 Jana Balvínová – Naše představy přináší zklamání Přehrát
20. 9.02020 Josef Kaňka – Slova Přehrát

Prezentace ppt

13. 9. 2020 Jan Škrabánek – Jak strach vede k násilí

Bůh v Bibli mnohokrát připomíná židovskému národu, aby si pamatoval svou zkušenost přistěhovalců v Egyptě. Co si z jejich zkušenosti můžeme odnést my dnes?

Přehrát
30. 8. 2020 Jan Škrabánek – Kazatel 12 – Smrt a naděje

Smrt je něčím, čemu se často vyhýbáme ve svých myšlenkách i rozhovorech. Bible ale o smrti mluví otevřeně a způsobem, který nám dává naději do života.
Přehrát
23. 8. 2020 Josef Kaňka – Strach Přehrát
Prezentace
9. 8. 2020 Matěj Petr Přehrát
26. 7. 2020 Jana Balvínová – Nosič a nesený Přehrát
12. 7. 2020 David Loula Přehrát
5. 7. 2020 Josef Kaňka Přehrát
28. 6. 2020 David Loula Přehrát
20. 6. 2020 Josef Kaňka – Večeře Páně Přehrát
24. 5. 2020 Lubomír Šiller – Boží otcovská láska Přehrát
17. 5. 2020 Josef Kaňka – Deset družiček Přehrát
Prezentace
10. 5. 2020 David Loula – Třesení jako průvodní jev Božího příchodu Přehrát
Přečíst
3. 5. 2020 Jan Škrabánek – Kazatel 11 Přehrát
26. 4. 2020 Zdeněk Balvín – O modlitbě + chvály (M. Petr) a úvodní slovo B. a J. Pelánovi Vše
19. 4. 2020 Matěj Petr – Chvály trochu jinak Přečíst
12. 4. 2020 Josef Kaňka – Láska až za hrob (pastýřský list) Stáhnout
5. 4. 2020 David Balvín – Volný čas a jak ho využít Přehrát
Přečíst
29. 3. 2020 David Loula – Vstupme do nových věcí Přehrát
Přečíst
22. 3. 2020 Jan Škrabánek – Kazatel 9,13-18 – 10,20 Moudrost je lepší než síla
O moudrosti, hlouposti a časech krize
Přehrát
Přečíst
1. 3. 2020 Rosťa Zídek – Fake News Přehrát
23. 2. 2020 Josef Kaňka Přehrát
16. 2. 2020 Ilona Petrová
Matěj Petr
Přehrát
Přehrát
9. 2. 2020 Jan Škrabánek Přehrát
2. 2. 2020 doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. – Je dobro učitelné? Formování charakteru
dle J. A. Komenského
Přehrát
SLIDE
19. 1. 2020 David Loula Přehrát
12. 1. 2020 Jan Škrabánek Přehrát
Josef Kaňka Přehrát
Kázání 2019 a starší
ARCHIVNÍ KÁZÁNÍ A DALŠÍ NAHRÁVKY NA YOUTUBE