.

List Judův

S falešným učením se raná církev musela vypořádávat poměrně často. I krátké poselství pak může ovlivňovat církev stovky let po svém napsání. Prozkoumejte předposlední knihu bible!

Matěj Petr
Přehrát

.Zlato, stříbro a drahé kamení 1K 3,1-15

Pavlovy starosti s korintským sborem odhalují, jak smýšlel o svém životě a o věčnosti, pro kterou už nyní přinášíme ovoce. Korinťané usilovně hledali duchovnost, ale v lecčems stále zůstávali dětmi. I jako křesťané se rozhodujeme, zda budeme žít spíše pro současnou nebo pro „nebeskou odměnu“.

Jožka Mačák
Přehrát

O modlitbě
.
Možná máš těžkou hlavu z toho, co se kolem tebe děje: v rodině, v sousedství, na pracovišti, v národě, v Evropě, v zemích ve válce, ve světě… lidé trpí, umírají, nejsou svobodní. Po shlédnutí televizních zpráv na vás může padnout depka, kam se to všechno řítí, situace se zdají neřešitelné, beznadějné. Cílem tohoto kázání ale není vás vydeptat a připomínat bídu a trápení tohoto světa. Cílem je povzbudit, že existuje řešení v modlitbě, v přímluvách, tam je ta naděje, jak můžeme něco změnit a dobrým způsobem ovlivnit. My máme to, co svět nemá, nepoznal, máme skrze Ježíše Krista přistup k neomezené Boží moci, k Bohu Otci. 
.
Zdeněk Balvín
Přečíst   Přehrát
12. 9. 2021 Matěj Petr  – Oblečte si celou Boží zbroj Přehrát
5. 9. 2021 Úvodní slovo a chvály Přehrát
29. 8. 2021 Josef Kaňka Přehrát
15. 8. 2021 Lubomír Šiller Přehrát
8. 8. 2021 David Loula Přehrát
1. 8. 2021 Karol a Mirka Verčimákovi – ABBA SCHOOL Přehrát
25. 7. 2021 Jana Balvínová – Trpělivost Přehrát
18. 7. 2021 Jan Škrabánek Přehrát
11. 7. 2021 Josef Kaňka Přehrát
4. 7. 2021 Lubomír Šiller Přehrát
27. 6. 2021 Jan Škrabánek Přehrát
9. 5. 2021 Matěj Petr – Exodus 18 Přehrát
2.5. 2021 Josef Kaňka – Bolest a frustrace Prezentace
21. 3. 2021 Josef Kaňka – Pod povrchem… Boží život v nás Prezentace
14. 3. 2021 Lubomír Šiller – Horlivost Přečíst
7. 3. 2021 Matěj Petr – List Judův  Přehrát
1. 3. 2021 Honkovi Přehrát
21. 2. 2021 Jožka Mačák – Zlato, stříbro a zlaté kamení (1K 3,1-15) Přehrát
31. 1. 2021 Lubomír Šiller – Snášenlivost Přečíst
24. 1. 2021 Matěj Petr – List Filemonovi Přečíst
6. 12. 2020 Jan Škrabánek – Ovoce Ducha – změna Chvály

Přehrát

29. 11. 2020 Johana Mierva Přečíst
22. 11. 2020 Matěj Petr – O jedno jsem prosil Hospodina Přehrát a přečíst
15. 11. 2021 Josef Kaňka – Pravda Přečíst
8. 11. 2020 Lubomír Šiller – Ztráty a nálezy Přehrát
1. 11. 2020 Jan Škrabánek – Povzbuzení z listu Filipským: Jak nepropadat úzkosti a kde hledat povzbuzení. Přehrát
25. 10. 2020 Matěj Petr – Pár úvah nad současnou situací, biblí a pohádkami. Přečíst
11. 10. 2020 Jana Balvínová – Naše představy přináší zklamání Přehrát
20. 9.02020 Josef Kaňka – Slova Přehrát

Prezentace ppt

13. 9. 2020 Jan Škrabánek – Jak strach vede k násilí

Bůh v Bibli mnohokrát připomíná židovskému národu, aby si pamatoval svou zkušenost přistěhovalců v Egyptě. Co si z jejich zkušenosti můžeme odnést my dnes?

Přehrát
30. 8. 2020 Jan Škrabánek – Kazatel 12 – Smrt a naděje

Smrt je něčím, čemu se často vyhýbáme ve svých myšlenkách i rozhovorech. Bible ale o smrti mluví otevřeně a způsobem, který nám dává naději do života.
Přehrát
23. 8. 2020 Josef Kaňka – Strach Přehrát
Prezentace
9. 8. 2020 Matěj Petr Přehrát
26. 7. 2020 Jana Balvínová – Nosič a nesený Přehrát
12. 7. 2020 David Loula Přehrát
5. 7. 2020 Josef Kaňka Přehrát
28. 6. 2020 David Loula Přehrát
20. 6. 2020 Josef Kaňka – Večeře Páně Přehrát
24. 5. 2020 Lubomír Šiller – Boží otcovská láska Přehrát
17. 5. 2020 Josef Kaňka – Deset družiček Přehrát
Prezentace
10. 5. 2020 David Loula – Třesení jako průvodní jev Božího příchodu Přehrát
Přečíst
3. 5. 2020 Jan Škrabánek – Kazatel 11 Přehrát
26. 4. 2020 Zdeněk Balvín – O modlitbě + chvály (M. Petr) a úvodní slovo B. a J. Pelánovi Vše
19. 4. 2020 Matěj Petr – Chvály trochu jinak Přečíst
12. 4. 2020 Josef Kaňka – Láska až za hrob (pastýřský list) Stáhnout
5. 4. 2020 David Balvín – Volný čas a jak ho využít Přehrát
Přečíst
29. 3. 2020 David Loula – Vstupme do nových věcí Přehrát
Přečíst
22. 3. 2020 Jan Škrabánek – Kazatel 9,13-18 – 10,20 Moudrost je lepší než síla
O moudrosti, hlouposti a časech krize
Přehrát
Přečíst
1. 3. 2020 Rosťa Zídek – Fake News Přehrát
23. 2. 2020 Josef Kaňka Přehrát
16. 2. 2020 Ilona Petrová
Matěj Petr
Přehrát
Přehrát
9. 2. 2020 Jan Škrabánek Přehrát
2. 2. 2020 doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. – Je dobro učitelné? Formování charakteru
dle J. A. Komenského
Přehrát
SLIDE
19. 1. 2020 David Loula Přehrát
12. 1. 2020 Jan Škrabánek Přehrát
Josef Kaňka Přehrát
29. 12. 2019 David Loula Přehrát
22. 12. 2019 Josef Kaňka Přehrát
27. 10. 2019 Josef Kaňka – Dědictví Přehrát
30. 10. 2019 Jana Balvínová – Jak se rozhodnout před Edómským územím Přehrát
13. 10. 2019 Matěj Petr – Začni u sebe Přehrát
6. 10. 2019 Jan Škrabánek – Kazatel 8, Nekontrolovatelné okolnosti života a vztah k autoritám Přehrát
30. 9. 2019 Josef Kaňka – Dědictví Přehrát
22. 9. 2019 David Loula Přehrát
8. 9. 2019 David Loula Přehrát
17. 8. 2019 David Loula Přehrát
28. 7. 2019 Lubomír Šiller Přehrát
7. 7. 2019 Jan Škrabánek – Jak král David dokázal obstát v extrémních okolnostech, 1. Samuelova 23 Přehrát
30. 6. 2019 Matěj Petr – O vztahu k veřejné moci Přehrát
23. 6. 2019 Josef Kaňka – Hněv Přehrát
16. 6. 2019 David Loula – Jak trvale přebývat v Božím domě Přehrát
9. 5. 2019 Albín Loula Přehrát
26. 5. 2019 Jana Balvínová – Jidáš Přehrát
19. 5. 2019 Hana Pospíšilová Přehrát
12. 5. 2019 Jan Boštík – Zkušenost s klinickou smrtí Přehrát
5. 5. 2019 Rosťa Zídek – Soustředění se na sebe Přehrát
28. 4. 2019 Brandwagtovi Přehrát
31. 3. 2019 Matěj Petr – Nasycení pěti tisíců Přehrát
24. 3. 2019 Kolingerovi – Evangelium ve Starém zákoně Přehrát
17. 3. 2019 Jan Škrabánek Přehrát
10. 3. 2019 Jana Balvínová – Nespokojenost Přehrát
ARCHIVNÍ KÁZÁNÍ A DALŠÍ NAHRÁVKY NA YOUTUBE