.

Naše představy přináší zklamání

Koho tento rok nepřekvapil?
Možná jsme čekali, že se bude něco dít, ale kdo si to takto představoval?
Zažíváme situace, které jsme nechtěli a kdyby bylo na nás, tak to organizujeme jinak.
Často používáme slovo „kdyby“, ale žádné „kdyby“ neexistuje, minulost se nedá změnit a mívají velký vliv na naši budoucnost.

Naše představy bývají jiné, než je pak skutečnost kolem nás.

Jana Balvínová
 Přehrát

O modlitbě
.
Možná máš těžkou hlavu z toho, co se kolem tebe děje: v rodině, v sousedství, na pracovišti, v národě, v Evropě, v zemích ve válce, ve světě… lidé trpí, umírají, nejsou svobodní. Po shlédnutí televizních zpráv na vás může padnout depka, kam se to všechno řítí, situace se zdají neřešitelné, beznadějné. Cílem tohoto kázání ale není vás vydeptat a připomínat bídu a trápení tohoto světa. Cílem je povzbudit, že existuje řešení v modlitbě, v přímluvách, tam je ta naděje, jak můžeme něco změnit a dobrým způsobem ovlivnit. My máme to, co svět nemá, nepoznal, máme skrze Ježíše Krista přistup k neomezené Boží moci, k Bohu Otci. 
.
Zdeněk Balvín
Přečíst   Přehrát
Třesení jako průvodní jev Božího příchodu

David Loula
Přečíst a přehrát

Vstupme do nových věcí

Kvůli koronaviru se změnil život všem lidem. Co se to kolem nás děje? A jak se máme se vzniklou situací vyrovnávat? Co od nás Pán nyní očekává? Je to „problém“ anebo „příležitost“? Nebeský Otec nás neopustil, ale učí nás nové lekci důvěry.

David Loula
Přehrát    Přečíst

Láska až za hrob

Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus.  1. Korintským 5, 7

Josef Kaňka
Stáhnout

6. 12. 2020 Jan Škrabánek – Ovoce Ducha – změna Chvály

Přehrát

29. 11. 2020 Johana Mierva Přečíst
22. 11. 2020 Matěj Petr – O jedno jsem prosil Hospodina Přehrát a přečíst
15. 11. 2021 Josef Kaňka – Pravda Přečíst
8. 11. 2020 Lubomír Šiller – Ztráty a nálezy Přehrát
1. 11. 2020 Jan Škrabánek – Povzbuzení z listu Filipským: Jak nepropadat úzkosti a kde hledat povzbuzení. Přehrát
25. 10. 2020 Matěj Petr – Pár úvah nad současnou situací, biblí a pohádkami. Přečíst
11. 10. 2020 Jana Balvínová – Naše představy přináší zklamání Přehrát
20. 9.02020 Josef Kaňka – Slova Přehrát

Prezentace ppt

13. 9. 2020 Jan Škrabánek – Jak strach vede k násilí

Bůh v Bibli mnohokrát připomíná židovskému národu, aby si pamatoval svou zkušenost přistěhovalců v Egyptě. Co si z jejich zkušenosti můžeme odnést my dnes?

Přehrát
30. 8. 2020 Jan Škrabánek – Kazatel 12 – Smrt a naděje

Smrt je něčím, čemu se často vyhýbáme ve svých myšlenkách i rozhovorech. Bible ale o smrti mluví otevřeně a způsobem, který nám dává naději do života.
Přehrát
23. 8. 2020 Josef Kaňka – Strach Přehrát
Prezentace
9. 8. 2020 Matěj Petr Přehrát
26. 7. 2020 Jana Balvínová – Nosič a nesený Přehrát
12. 7. 2020 David Loula Přehrát
5. 7. 2020 Josef Kaňka Přehrát
28. 6. 2020 David Loula Přehrát
20. 6. 2020 Josef Kaňka – Večeře Páně Přehrát
24. 5. 2020 Lubomír Šiller – Boží otcovská láska Přehrát
17. 5. 2020 Josef Kaňka – Deset družiček Přehrát
Prezentace
10. 5. 2020 David Loula – Třesení jako průvodní jev Božího příchodu Přehrát
Přečíst
3. 5. 2020 Jan Škrabánek – Kazatel 11 Přehrát
26. 4. 2020 Zdeněk Balvín – O modlitbě + chvály (M. Petr) a úvodní slovo B. a J. Pelánovi Vše
19. 4. 2020 Matěj Petr – Chvály trochu jinak Přečíst
12. 4. 2020 Josef Kaňka – Láska až za hrob (pastýřský list) Stáhnout
5. 4. 2020 David Balvín – Volný čas a jak ho využít Přehrát
Přečíst
29. 3. 2020 David Loula – Vstupme do nových věcí Přehrát
Přečíst
22. 3. 2020 Jan Škrabánek – Kazatel 9,13-18 – 10,20 Moudrost je lepší než síla
O moudrosti, hlouposti a časech krize
Přehrát
Přečíst
1. 3. 2020 Rosťa Zídek – Fake News Přehrát
23. 2. 2020 Josef Kaňka Přehrát
16. 2. 2020 Ilona Petrová
Matěj Petr
Přehrát
Přehrát
9. 2. 2020 Jan Škrabánek Přehrát
2. 2. 2020 doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. – Je dobro učitelné? Formování charakteru
dle J. A. Komenského
Přehrát
SLIDE
19. 1. 2020 David Loula Přehrát
12. 1. 2020 Jan Škrabánek Přehrát
Josef Kaňka Přehrát
29. 12. 2019 David Loula Přehrát
22. 12. 2019 Josef Kaňka Přehrát
27. 10. 2019 Josef Kaňka – Dědictví Přehrát
30. 10. 2019 Jana Balvínová – Jak se rozhodnout před Edómským územím Přehrát
13. 10. 2019 Matěj Petr – Začni u sebe Přehrát
6. 10. 2019 Jan Škrabánek – Kazatel 8, Nekontrolovatelné okolnosti života a vztah k autoritám Přehrát
30. 9. 2019 Josef Kaňka – Dědictví Přehrát
22. 9. 2019 David Loula Přehrát
8. 9. 2019 David Loula Přehrát
17. 8. 2019 David Loula Přehrát
28. 7. 2019 Lubomír Šiller Přehrát
7. 7. 2019 Jan Škrabánek – Jak král David dokázal obstát v extrémních okolnostech, 1. Samuelova 23 Přehrát
30. 6. 2019 Matěj Petr – O vztahu k veřejné moci Přehrát
23. 6. 2019 Josef Kaňka – Hněv Přehrát
16. 6. 2019 David Loula – Jak trvale přebývat v Božím domě Přehrát
9. 5. 2019 Albín Loula Přehrát
26. 5. 2019 Jana Balvínová – Jidáš Přehrát
19. 5. 2019 Hana Pospíšilová Přehrát
12. 5. 2019 Jan Boštík – Zkušenost s klinickou smrtí Přehrát
5. 5. 2019 Rosťa Zídek – Soustředění se na sebe Přehrát
28. 4. 2019 Brandwagtovi Přehrát
31. 3. 2019 Matěj Petr – Nasycení pěti tisíců Přehrát
24. 3. 2019 Kolingerovi – Evangelium ve Starém zákoně Přehrát
17. 3. 2019 Jan Škrabánek Přehrát
10. 3. 2019 Jana Balvínová – Nespokojenost Přehrát
ARCHIVNÍ KÁZÁNÍ A DALŠÍ NAHRÁVKY NA YOUTUBE