SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Na Úvoze 766/15, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ 73631248
Číslo účtu: 2600114676/2010

Lubomír Šiller: telefon: 725 969 494, e-mail: siller69@gmail.com
Matěj Petr: telefon: 773 589 342, e-mail: matej.petr@email.cz