Přehrát


Úvodní slovo

Bůh chce, abychom byli krásným Božím dílem

Petra Petrová


Ráda bych vás povzbudila k tomu, abyste využili čas strávený doma k něčemu prospěšnému. Můžete dělat věci, ke kterým se nedostanete. Jednou z možností využití času je práce na budování vašeho charakteru, vašeho vnitřního člověka.

Proč bychom měli budovat náš charakter?

Charakter – znamená ráz či povahu, celek podstatných a stálých rysů, které charakterizují určitou osobu nebo předmět. Je to něco, co nás tvoří jedinečnými. A Bůh chce, abychom na našem charakteru pracovali a rozvíjeli ho podle Božích hodnot. Tvoření charakteru je výhodná investice, protože tvoříte něco věčného. Bůh s námi chce sedět a tvořit nás krásnější. Dejme mu pro to prostor.

Někdy máme pocit, že budeme náš vztah s Bohem lépe a více rozvíjet, když budeme jezdit na konference, setkání s dalšími křesťany a podobné akce. Ale náš vztah s Bohem nezávisí na ostatních křesťanech, ale na nás samotných.

Každý z vás s Bohem komunikuje jinak, někdo má raději chvály, někdo ztišení na procházce či doma v pokojíku. Každý jsme jiný a s každým z nás Bůh mluví originálně. Jděte na vámi oblíbené místo, pusťte si chvály nebo otevřete Bibli, udělejte si čas na Boha tak, jak s ním trávíte čas nejraději. A pak už to nechte na něm, aby s vámi pracoval. Budování vztahu s Bohem stojí za to.

Na závěr bych vás ráda povzbudila veršem z Koloským 2, 7: „V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.“

.

Kázání

Volný čas a jak ho využít?

David Balvín


Nevím, zda jsem měl už někdy na našem pravidelném regionálním shromáždění v Novém Městě na Moravě kázání nebo spíše zamyšlení. Jisté je ale to, že dnes ho mít budu. Moje premiéra ale bude přeci jen v něčem jiná.

Většinou jsme zvyklí na to, že sedíme v novoměstském kulturáku, kde stojí kazatel za ,,kazatelnou“ a ostatní poslušně vnímají sedíce v pěkně vyrovnaných řadách zelených židlí. Avšak okolnosti nám to v tomto čase nedovolují. Díky technice dnešní doby se můžeme alespoň na dálku spojit a přečíst si toto zamyšlení.

Myslím si, že je dobré, hledat za každé situace klady. Můžeme si tedy pár kladných věcí říct i k tomu, že dnešní kázání máte před sebou pouze v tištěné podobě. Za prvé si ho můžete (z důvodu státní karantény vlastně musíte) vychutnat pěkně z domova. Na našem regionálním shromáždění se často stává, že jedné polovině lidí je tam veliké teplo, druhé polovině je zase zima ze zapnuté klimatizace. Tohle se vám doma nestane, tam jste totiž pánem tepla vy sami. Dalším pozitivem této formy kázání je fakt, že při přednesu kázání ,,naživo“ vám může něco uniknout, když se například zapřemýšlíte pohledem z okna nad tím, proč ta silnice před kulturákem není o půl metru širší. Pokud vás tato myšlenka napadne u kázání, které máte před sebou na papíře, není nic jednoduššího než si to přečíst znova. Vím, že tyto příklady jsou maličkosti a nic nám nenahradí osobní kontakt, ale chtěl bych na tomto demonstrovat, že je potřeba za každé situaci si najít alespoň tyto malé klady, neb jak je psáno v 1. Tesalonickým 5:18 Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Takže za všech okolností děkujte a abyste věděli za co, hledejte za všech okolností nějaké ty klady.

Pojďme se ale vrhnout k samotnému zamyšlení. Mnoho lidí žije poslední dobou život s hodně naplněným program. Současná situace ale do toho všeho vnesla jasnou stopku. Samozřejmě se tak nestalo u všech, ale u nemalé části populace tato situace nastala. Nacházíme se tedy v době, kdy najednou máme hromadu volného času a je jen na nás, jak s tím naložíme. Stojíme na velmi tenké hranici, kdy náš volný čas můžeme zaplnit správnými, ale také špatnými aktivitami. V dnešním zamyšlení vám neřeknu přesně, co jsou správné a co špatné věci, byl bych rád, aby se každý sám zamyslel nad tím, co je pro něj špatná a co dobrá aktivita.

Dnešní doba nám i v zavřeném bytě nabízí mnoho vyžití. Internetové připojení je dnes téměř všude a televize jakbysmet. Televizních programů je dnes více než vůbec tušíme a každý si tam může najít, co chce – zpravodajství, seriály, telenovely, filmy, soutěže, dokumenty a hromadu dalšího. Internet má tyto možnosti ještě mnohem větší.

Další věcí, kterou můžete během karantény zjistit, je to, že s vámi domácnost sdílí poměrně fajn lidi. Ano, je to vaše rodina, se kterou jste najednou ,,nuceni“ trávit více času. Možná je ten pravý čas se zamyslet, zda jste vzájemné vztahy v rodině nezanedbávali. Na vztazích je třeba pracovat neustále. Například v manželství nestačí dát si nějaké sliby při svatbě a potom se na to vykašlat. Na jakémkoliv vztahu je potřeba pracovat. Práce na mezilidském stavu není jednoduchá věc, ale pokud se na to při prvních potížích člověk nevykašle a bojuje za vztah dál, nese to své ovoce. Nebavíme se tady pouze o manželství. Bavíme se tady například o vztahu otec-syn, matka-dcera, babička-vnuk, ale i kamarád s kamarádem, prostě jakýkoliv mezilidský vztah. Podívejme se například na příběh biblické Rút. Kdo jste již nějakou dobu nečetl, případně nikdy nečetl, tak doporučuji – je to i kraťoučké, celkem 4 kapitoly, takže si tento příběh připomenete poměrně rychle. Já ho zkráceně shrnu. Rút byla Moabkou, která se provdala za Hebrejce, který za doby bídy v Izraeli odešel za prací do Moabu. Poté co její manžel umřel, rozhodla se její tchýně Noemi vrátit se zpátky do Izraele. Rút se rozhodla, že půjde s ní. I přes to, že jí Noemi říkala, že s ní jít nemusí, Rút stále chtěla. Díky tomuto pevnému vztahu, který Rút s Noemi měla, poznala Boaze, za kterého se následně i provdala, díky čemuž se dostala do rodokmene Ježíše. Zde tedy můžeme vidět to ovoce, které nesla tato věrnost ve vztahu. V Rút 1:16 se píše Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tento verš mám moc rád, což dokazuje i naše svatební oznámení, kde jsme tento verš měli také. Je to opravdu velké a závažné rozhodnutí, ke kterému se Rút vůči Noemi rozhodla.

Je tedy na každém z nás, jak náš volný čas trávíme. Rád bych, abyste se nad tím opravdu zamysleli a popřemýšleli, zda tato doba není skvělou příležitostí přehodnotit svoje priority. Samozřejmě nad tímto můžeme přemýšlet nejen v této době, kdy se většina věcí nějak zpomalila či zastavila, ale můžeme si toto zastavení a zamyšlení udělat i po tom, co opadnou všechna omezení, a v podstatě toto můžeme činit po celý život. A hlavně nezapomeňte do toho přemýšlení a hledání svého místa zapojit i Boha.

.

Sbírka


Tento týden bude sbírka na podporu Míly Michalové. Z nemocnice už je doma, ale bude delší čas v rekonvalescenci a hned tak nebude moci chodit do práce, tím pádem přijde o svůj finanční příjem. Přispět můžete bankovním převodem na sborový účet 2600114676/2010 pod variabilním symbolem VS 555 a do účelu platby napište DAR PRO MÍLU.

Pokud chcete na Mílu přispět, ale nemáte přístup k bankovnímu účtu, můžete peníze předat v hotovosti Lubošovi, který vám na darovanou částku vystaví potvrzení o daru, až k vám poveze další kázání.