Poslední nahrávky

 • Genesis 3, ANATOMIE SVODU

  KÁZÁNÍ - Jan Škrabánek
  KS Žďár nad Sázavou
 • Kazatel 5, 1-7, NEUKVAPUJ SE V ŘEČI

  KÁZÁNÍ - Jan Škrabánek
  KS Žďár nad Sázavou
 • Z otroctví k synovství, ze svévole ke svobodě
  Nejde o to být správný protestant, správně se oblékat, nosit správný účes, odpovídající představám ostatních, číst správný časopis, hlasovat pro správnou stranu, ale jinak si dělat, co sami uznáme za vhodné. Je to cesta důvěry, kdy zůstáváme v Božích rukou. Bůh je zdrojem života. Učíme se prostotě dítěte a pokoře celníka.

  KÁZÁNÍ - Josef Kaňka
  KS Žďár nad Sázavou
 • UŽITEČNÉ A NEUŽITEČNÉ
  Jak rozpoznat věci užitečné od neužitečných, věci hodnotné od nehodnotných a k čemu je to dobré.

  KÁZÁNÍ - David Loula
  KS Žďár nad Sázavou

Nedělní shromáždění

Neděle 10.00-12.00
KD Vysočany, Na Úvoze 766/15
Žďár nad Sázavou

První neděle v měsíci 10.00-12.00
Tyršova 1001
KD Nové Město na Moravě

DOMÁCÍ SKUPINKY

Středa
Vedoucí skupinek: Albín Loula, Jitka Kaňková
Čtvrtek
Vedoucí skupinek: Jitka Loulová
Pátek
Vedoucí skupinky: Jana Balvínová

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ

Úterý 19.00-20.00
Neděle 8.30-9.30
KD Vysočany, Na Úvoze 766/15
Žďár nad Sázavou

První neděle v měsíci 8.30-9.30
Tyršova 1001
KD Nové Město na Moravě