Poslední nahrávky

 • PŘÍSLOVÍ 23, 7
  1 Královská To, čemu se naučili, tomu věří. A to, čemu věří, to žijí…
  …my žijeme to, čemu věříme, ať už pozitivně nebo negativně.

  KÁZÁNÍ - Petr KÁCHA
  Radní KS
 • 1 TESALONICKÝM 2, 10-13
  …občas mě napadá alternativní důvod, proč Pán Bůh povolal apoštola Pavla a někdy si trošku trpce říkám, jestli ho nepovolal k tomu, abysme my, jako křesťani, dalších 2000 let měli komplexy méněcennosti, že toho pro Boha neděláme dost.

  KÁZÁNÍ - Jan ŠKRABÁNEK
  KS Žďár nad Sázavou
 • I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. 3 Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.

  KÁZÁNÍ 11/6/17- David LOULA
  KS Žďár nad Sázavou
 • DOKUD NÁS SMRT NEROZDĚLÍ
  Smrt jednou rozdělí každý vztah. Tedy, pokud to záleží na nás, žijme v pokoji, dokud nás smrt nerozdělí.

  AGLOW - Jana Balvínová
  KS Žďár nad Sázavou

Nedělní shromáždění

Neděle 10.00-12.00
KD Vysočany, Na Úvoze 766/15
Žďár nad Sázavou

První neděle v měsíci 10.00-12.00
Tyršova 1001
KD Nové Město na Moravě

DOMÁCÍ SKUPINKY

Středa
Vedoucí skupinek: Lubomír Šiller, David Loula, Albín Loula, Jitka Kaňková
Čtvrtek
Vedoucí skupinek: Jitka Loulová, Josef Kaňka
Pátek
Vedoucí skupinky: Jana Balvínová

Čtvrtek: otevřená skupinka Josefa Kaňky na téma LENOST (sborové prostory)

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ

Úterý 19.00-20.00
Neděle 8.30-9.30
KD Vysočany, Na Úvoze 766/15
Žďár nad Sázavou

První neděle v měsíci 8.30-9.30
Tyršova 1001
KD Nové Město na Moravě