Poslední nahrávky

 • Kazatel 4,4-16, PŘÍČINA VŠEHO ZLA
  Ve čtvrté kapitole rozjímá kazatel nad závistí, leností a osamělostí.

  KÁZÁNÍ - Jan Škrabánek
  KS Žďár nad Sázavou
 • UŽITEČNÉ A NEUŽITEČNÉ
  Jak rozpoznat věci užitečné od neužitečných, věci hodnotné od nehodnotných a k čemu je to dobré.

  KÁZÁNÍ - David Loula
  KS Žďár nad Sázavou
 • KAZATEL
  3,16 – 4,3; Život ve světě plném útlaku a bezpráví

  KÁZÁNÍ - Jan Škrabánek
  KS Žďár nad Sázavou

Nedělní shromáždění

Neděle 10.00-12.00
KD Vysočany, Na Úvoze 766/15
Žďár nad Sázavou

První neděle v měsíci 10.00-12.00
Tyršova 1001
KD Nové Město na Moravě

DOMÁCÍ SKUPINKY

Středa
Vedoucí skupinek: Albín Loula, Jitka Kaňková
Čtvrtek
Vedoucí skupinek: Jitka Loulová
Pátek
Vedoucí skupinky: Jana Balvínová

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ

Úterý 19.00-20.00
Neděle 8.30-9.30
KD Vysočany, Na Úvoze 766/15
Žďár nad Sázavou

První neděle v měsíci 8.30-9.30
Tyršova 1001
KD Nové Město na Moravě