Poslední nahrávky

 • Dotýkat se je lidské, dotek probouzí život, dotek uzdravuje
  Bez doteku našich rodičů bychom se nenarodili, matka je v úzkém kontaktu s dítětem od početí. Po narození vnímá dítě lásku rodičů skrze dotyky.
  Ježíšova služba byla primárně horizontální vztahová, ale měla vertikální efekt. Ježíš vytvářel vztahy, ve kterých mohli konkrétní lidé poznávat Boha Otce. Ježíš se dotýkal lidí a uzdravoval je a lidé měli potřebu se dotýkat jeho.

  KÁZÁNÍ - Josef Kaňka
  KS Žďár nad Sázavou
 • Kazatel 7,5-13: PŘÍSLOVÍ PRO ŽIVOT
  V několika příslovích nám Kazatel mimo jiné radí, jak přijímat kritiku a nepropadat neplodné nostalgii.

  KÁZÁNÍ - Jan Škrabánek
  KS Žďár nad Sázavou
 • VNITŘNÍ ZRAK
  Kéž Hospodin osvítí náš vnitřní zrak, abychom viděli a viděli dobře. Jak si vnitřní zrak udržet a nezkazit?

  KÁZÁNÍ - Jana Balvínová
  KS Žďár nad Sázavou

Nedělní shromáždění

Neděle 10.00-12.00
KD Vysočany, Na Úvoze 766/15
Žďár nad Sázavou

První neděle v měsíci 10.00-12.00
Tyršova 1001
KD Nové Město na Moravě

DOMÁCÍ SKUPINKY

Středa
Vedoucí skupinek: Albín Loula, Jitka Kaňková
Čtvrtek
Vedoucí skupinek: Jitka Loulová
Pátek
Vedoucí skupinky: Jana Balvínová

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ

Úterý 18.00-19.00
Neděle 9.00-9.50
KD Vysočany, Na Úvoze 766/15
Žďár nad Sázavou

První neděle v měsíci 8.30-9.30
Tyršova 1001
KD Nové Město na Moravě