Nést hojné ovoce

Jednou z našich největších potřeb v dnešní době je, aby lidé skutečně viděli a věřili věcem, které již vyznávají, že jim věří. Vědět o věcech teoreticky a umět je vyslovit ještě neznamená, že jim skutečně věříme. Když skutečně věříme tomu, co vyznáváme, jsme nastaveni tak, že podle toho jsme ochotni také jednat. Jednat

V Evropě a Severní Americe se křesťané snaží pochopit, jaké je jejich místo ve společnostech, které sice byly formovány vlivem evangelia, ale nyní jsou vůči němu stále lhostejnější. Příliš často se stáváme velmi zdatnými účastníky církevních aktivit, ale mimo ně se chováme jako „funkční ateisté“, kteří se musí zabývat „skutečným životem“.  Ježíš nás jako občany Božího království zve do hlubšího pojetí spasení. Boží láska a věrnost se týkají každé části našeho každodenního života! Ale jak to má vlastně ve skutečnosti vypadat?

Žít plodnější život v Kristu není povinnost, ale úžasný proces proměny, který se odehrává v našem vlastním životě i v životě lidí kolem nás, když začínáme Boha skutečně poznávat a těšit se z jeho přítomnosti. Život v Božím věčném království začíná právě zde a nyní, v našem životě takovém, jaký skutečně je! Bůh touží působit v našich životech a skrze ně, abychom nesli hojné ovoce. Tento týden budeme objevovat a modlit se za ty konkrétní oblasti našeho každodenního života, kde se „skutečný život“ a Boží věčné království protínají. Každý den představíme různé způsoby, jak můžeme ve svém životě a skrze něj vidět Boží působení. Nejsou to ani tak úkoly, které bychom měli plnit, jako spíše čočky, které nám pomohou vidět a pochopit, že Bůh působí v každé části našeho života.

Požehnaný čas na modlitbách.

Jiří Unger – tajemník ČEA

Modlitební průvodce ATM 2024 si můžete stáhnout zde.

Více na stánkách: ČEA

Převzato z ČEA