Individuální členství v KMS

Individuálním členem KMS se může stát každý křesťan starší 18 let, který závazně žije v konkrétním společenství některé církve.

Členství je vždy na kalendářní rok. O přijetí či nepřijetí kandidáta do členství rozhoduje Užší výbor KMS. Vyplňte prosím přihlášku zde. Pokud máte jakékoliv dotazy, napište na kancelar@kmspraha.cz.

Po schválení Vaší přihlášky Užším výborem KMS Vám sdělíme Vaše členské číslo, a tím i údaje pro zaplacení členského příspěvku (tj. variabilní symbol, viz níže). Po zaplacení příspěvku dostanete legitimaci individuálního člena KMS platnou v jednom kalendářním roce.

Platbu členského příspěvku prosím provádějte na náš účet číslo 2500104331/2010. Jako variabilní symbol pro platbu užijte prosím číslo, skládající se z čísla 684, Vašeho čísla individuálního člena (viz průkazka individuálního člena) a roku, na který příspěvek platíte. (Příklad: Vaše číslo je 1552 a platíte na rok 2023, variabilní symbol bude tedy 684155223).

Výhody individuálního členství v KMS:
Varianta A – členský příspěvek 500 Kč/rok
  • možnost hlasovat na setkání Širšího výboru KMS
  • zasílání informací z KMS o chystaných akcích a Životě víry na váš e-mail
  • 10 % sleva na zboží v distribuci Nakladatelství KMS, s. r. o. zakoupené na akcích pořádaných KMS
    (u prodejního místa KMS) i v e-shopu (obdržíte slevový kód platný pro daný rok)

Varianta B – členský příspěvek 1100 Kč/rok

  • jako varianta A
  • + bezplatný vstup na všechny akce KMS v daném kalendářním roce (neplatí pro ubytování a stravu)
Varianta C – členský příspěvek 2000 Kč/rok
  • jako varianta B
  • + bezplatné zasílání jednoho ročníku Života víry (leden–prosinec) v papírové verzi + roční přístup na web zivotviry.cz (digitální předplatné Života víry)

Stanovy KMS je možno nalézt zde (zobrazit).