Mládež obohacuje naše společenství

Jsme rádi, že náš sbor je vícegenerační, protože nás to vzájemně obohacuje. Zároveň ale víme, jak přínosné je trávit čas se svými vrstevníky. Proto se naši mladší členové scházejí i na samostatných setkáních v menší skupině (do 10 osob). Ačkoli struktura bývá podobná nedělnímu shromáždění, nechybí dostatek prostoru pro povídání si a společný čas.


Kdy a kde se mladí setkávají

Setkání probíhají pravidelně po celý školní rok každý pátek v 18:00 v prostorách našeho společenství KD Vysočany, Na Úvoze 15 ve Žďáře nad Sázavou.

Pro koho jsou setkání určena

Spodní věková hranice je 13 let. Horní věková hranice nastavená není, ale primárně jsou setkání určena pro náctileté.

Na těchto setkáních se často hovoří o základech křesťanské víry. Účastníky mohou být jak děti z křesťanských rodin, tak mladí lidé, kteří o Bohu nikdy neslyšeli. Dozví se o křesťanských hodnotách, na jejichž základě si budou moci lépe uspořádat ty své.

Pokud byste chtěli setkání mládeže navštívit, informujte prosím vedoucího.