„Vědět a znát, to mnohý by chtěl, ale učit se nechce“

Walther von der Vegelweide

Vzdělávací kurzy obohacují

Samostatným čtením bible se dozvíme hodně. Ale společným zamyšlením nad ní ještě více. Vzdělávací kurzy mají za cíl obohatit účastníky o nové vědomosti a lépe tak poznat, jaký Bůh doopravdy je.

Pro koho jsou určené

V našem společenství pořádáme dva typy kurzů.

Některé jsou určeny pro ty, kdo Boha znají teprve krátce. Takové kurzy pomáhají lépe pochopit základy křesťanské víry. Po jejich absolvování lépe porozumíte tomu, čemu jako křesťané věříme a kázání při nedělních shormážděních vám budou lépe srozumitelná. Mezi kurzy tohoto typu patří Kurzy Alfa a kurz Objevování křesťanství.

Jiné kurzy jsou připraveny pro ty, kdo již základy křesťanství obsáhli a chtějí se dále vzdělávat. Je zde dostatek prostoru podívat se na bibli v širších souvislostech, zaměřit se podrobněji na vybraná témata a pochytit i to, co se do běžných kázání nevejde. Kurzem tohoto typu je kurz Objevování učednictví.

Které kurzy pořádáme

Kurz Objevování křesťanství

Objevování křesťanství pomáhá pochopit základní témata křesťanství. Během několika týdnů se dozvíte, kdo je Ježíš, kdo jsou křesťané a v čem spočívá jejich víra – vztah člověka s Bohem.

Kurz je určen primárně pro vás, kdo jste se s křesťanstvím nesetkali vůbec nebo jen minimálně. Odpovídá tomu nejen náplň, ale i povaha setkání. Vždy je prostor k otázkám, diskuzi i pochybnostem. Absolvování kurzu neznamená, že se stanete křesťany. Můžete však prozkoumat a zjistit, čemu věří.

Kurz však může být přínosem i pro vás, kdo již křesťany jste.

Kurz Objevování učednictví

Během tohoto kurzu budete mít možnost zamyslet se nad tím, co skutečně znamená žít život křesťana. Během osmitýdenního studia listu Filipským apoštola Pavla se detailně seznámíte s myšlenkami, které zde Pavel předává, a zjistíte, jak se dají uplatnit.

Objevování učednictví je vhodným pokračováním kurzu Objevování křesťanství či jemu podobných (např. Alfa kurzy). Počítá s tím, že účastník je již se základy křesťanství seznámen a přináší širší rozhled v dlouhodobém vztahu s Bohem, v učednictví.

Kurzy Alfa

Kurzy Alfa jsou tu pro ty, kteří by rádi poznali základy křesťanství. V průběhu kurzu se budeme zabývat dvanácti stěžejními otázkami. Ty přibližují témata, kterými je dobré začít, když chcete zjistit, čemu křesťané věří, v čem spočívá podstata křesťanství, i jakou roli má církev.

Setkání mívají většinou formu posezení s občerstvením, krátkého příspěvku řečníka (či videa) a následné diskuze.

Kdy a kde kurzy probíhají

Kurzy se pořádají po dohodě s vedoucími. Většinou probíhají v prostorách našeho společenství, ale přesný čas a místo nejsou dány a určí se v závislosti na možnostech a požadavcích účastníků. Neváhejte se tedy ozvat vedoucím kurzů. Rádi se s vámi domluví na podrobnostech setkání.

Zdroj obrázku https://cz.pinterest.com/pin/297730225343108640/, https://cz.pinterest.com/pin/565131453221867652/, https://cz.pinterest.com/pin/488992472043941172/, https://cz.pinterest.com/pin/398146423287481683/