Vyjádření vděčnosti a lásky

Je mnoho způsobů, jak vyjádřit Bohu, že ho máme rádi. Jedním z nejčastějších a v bibli nejcitovanějších je zpěv. I proto bývá součástí nedělních shromáždění blok chval (křesťanských písní).  Davidovy stánky vytváří prostor pro lidi, kteří chtějí tvořivě vyjádřit svůj vztah s Bohem.
Název Davidův stánek odkazuje k biblické instituci, kterou vytvořil starozákonní král David. Jednalo se o místo, kde se hudebníci při chválách střídali a hráli nepřetržitě 24/7.
Tyto akce jsou jednodenní verzí této starozákonní činnosti. Na Davidových stáncích se scházejí lidé, kteří rádi hrají, zpívají, tančí, malují, atd. Způsobů je hodně, ale účel jen jeden – vyjádřit Bohu svoji vděčnost a lásku.

Kdy a kde se akce konají

Davidovy stánky jsou celorepublikovým hnutím. U nás ve Žďáře nad Sázavou se konají zhruba jednou za měsíc dle časových dispozic vedení a hudebníků. Většinou se jedná o sobotní akce se začátkem v odpoledních hodinách. Probíhají v našich prostorách KD Vysočany, Na Úvoze 15. Přesné termíny jsou vždy avizovány několik týdnů předem.

Kdo může přijít

Pro účast na těchto akcích je limitem pouze váš čas a chuť. Není třeba umět zpívat či hrát na hudební nástroj. Účastníci tak mohou být i ti, kdo uměleckým talentem nepřekypují.

Zdroj obrázku https://cz.pinterest.com/pin/305541155971628224/,  https://cz.pinterest.com/pin/567523990539702301/, https://cz.pinterest.com/pin/4362930876734245/