Vyjádření vděčnosti a lásky

Je mnoho způsobů, jak vyjádřit Bohu, že ho máme rádi. Jedním z nejčastějších a v bibli nejcitovanějších je zpěv. I proto bývá součástí nedělních shromáždění blok chval (křesťanských písní).  Davidovy stánky vytváří prostor pro lidi, kteří chtějí tvořivě vyjádřit svůj vztah s Bohem.
Název Davidův stánek odkazuje k biblické instituci, kterou vytvořil starozákonní král David. Jednalo se o místo, kde se hudebníci při chválách střídali a hráli nepřetržitě 24/7.
Tyto akce jsou jednodenní verzí této starozákonní činnosti. Na Davidových stáncích se scházejí lidé, kteří rádi hrají, zpívají, tančí, malují, atd. Způsobů je hodně, ale účel jen jeden – vyjádřit Bohu svoji vděčnost a lásku.

Kdy a kde se akce konají

Davidovy stánky jsou celorepublikovým hnutím. U nás ve Žďáře nad Sázavou se konají zhruba jednou za měsíc dle časových dispozic vedení a hudebníků. Většinou se jedná o sobotní akce se začátkem v odpoledních hodinách. Probíhají v našich prostorách KD Vysočany, Na Úvoze 15. Přesné termíny jsou vždy avizovány několik týdnů předem.

Webové stránky Davidových stánků

Kdo může přijít

Pro účast na těchto akcích je limitem pouze váš čas a chuť. Není třeba umět zpívat či hrát na hudební nástroj. Účastníci tak mohou být i ti, kdo uměleckým talentem nepřekypují.

Zdroj obrázku https://cz.pinterest.com/pin/305541155971628224/,  https://cz.pinterest.com/pin/567523990539702301/, https://cz.pinterest.com/pin/4362930876734245/