V pondělí 10. 6. v 17 h v sále KD Vysočany proběhne setkání s jáhnem Jiřím Dyčkou z farnosti Nové Město na Moravě. Přijde nám posloužit na téma Duch Svatý. První část přednášky by byla více teoretická, diskuzní, druhá by byla více praktická, kdy dáme prostor Duchu Svatému a jeho jednání, a to za doprovodu chváliče – Radka Petra (kdyby chtěli jiní chváliči, či skupiny, jsou vítáni). Jiří je velmi přizpůsobivý ,velice výmluvný a miluje Pána Ježíše. Možná nám sdělí i nějaké zážitky z misie v Brazílii, kam před týdnem odcestoval.