Nedělní shromáždění 9. 6 2024 – kazatel Michal Krchňák

Mgr. Michal Krchňák

Člen překladatelského týmu Staré smlouvy a redaktor Nové smlouvy. Vystudoval Husitskou teologickou fakultu UK, jeho učitelem byl ThDr. Vladimír Kubáč. Dlouhodobě vyučoval hebrejštinu na Biblické univerzitě Harvest International. Přeložil anglickou učebnici hebrejštiny prof. Jacoba Weingreena z Trinity College Dublin.

.

Nedělní shromáždění 13. 10 2024 – kazatel Jakub Limr

Jakub Limr

je dlouholetým kazatelem Křesťanského společenství Mozaika v Hradci Králové. Mimo angažmá v místní církvi vystupuje také jako řečník na různých křesťanských akcích. Jeho touhou je sdílet Ježíšovo evangelium jednoduchým, srozumitelným a jasným způsobem.

.