Setkání s Kristýnou Gerloffovou

2. 12. 2022 v 18 hodin, Na Úvoze 766/15, Žďár nad Sázavou

Témata:
Tóra a biblické svátky
Židé a vánoce
Izrael dnes

——————————————————————————-

Krista Gerloff

nar. 1965, je nadšenou maminkou pěti dětí, teoložkou a autorkou článků a knih. Vyrostla v Československé socialistické republice a studovala teologii v Praze, Halle nad Sálou a Tübingen. Od roku 1994 žije se svou rodinou v Jeruzalémě.

Od počátku svého pobytu v Izraeli popisovala své zážitky a vysvětlovala židovskou kulturu, náboženské zvyklosti a myšlení Židů. Její články vycházely pravidelně v mezidenominačním časopise Život víry, v dětském křesťanském časopise Kroky a v dalšïch médiích v Čechách a Německu. Napsala dvě knížky o životě v Izraeli, které vyšly pod názvem: Všední dny začínají nedělí a Nová knížka o starých pokladech. Její fejetony jsou oblíbené jak v Čechách, tak v Německu. Společně se svým manželem Johannesem vydala dvě knihy v němčině. Z němčiny do češtiny přeložila knihu Claudie Mühlanové “Jen klid maminko” a knihy “Komu patří země Izrael” a “Izrael a pohanské národy” Johannese Gerloffa.

Po léta konala za spolupráce s Ludmilou Hallerovou v Jeruzalémě besedy na téma život v Izraeli pro české skupiny. Teprve nedávno se začala věnovat i přednáškové činnosti v češtině a němčině. Ta je zaměřena na výklad biblických textů na základě znalosti hebrejštiny a židovské praxe.

Její manžel Johannes pochází z Německa.

Zdroj https://gerloff.co.il/cz/krista-gerloffova/