Další aktivitou, kterou náš sbor podporuje, je poradenství. Každý z nás se občas dostane do více či méně obtížné situace, ve které potřebuje podporu druhého člověka (odborníka). Požádat o pomoc není projevem slabosti, nýbrž ochoty změnit svůj stav k lepšímu. Pokud vás tedy něco trápí, je možnost se obrátit na Josefa Kaňku, který vám může pomoci jak při hledání či upevňování víry, tak při řešení nejrůznějších životních situací.

S čím můžete přijít

Jako lidé jsme osoby komplexní a naše rozličné problémy se mohou odrazit v různých oblastech našeho života. Proto se snažíme pomoci lidem řešit jejich problémy nejen ve vztahu k Bohu, ale i k sobě a druhým lidem. Tak jako nás mohou potkat různé potíže, tak i pomoc můžeme najít tam, kde bychom ji nečekali.

Kam se tedy obrátit

Z povahy věci je to služba velmi individuální. Veškeré záležitosti, včetně času a místa případné schůze, tedy závisí na domluvě.