Setkání přátel s domácí atmosférou

Domácí skupinky jsou komorní setkání členů sboru v průběhu týdne. Náplň nedělních shromáždění je přizpůsobena širšímu okruhu účastníků. Domácí skupinky poskytují prostor pro individuální potřeby jejich členů.

Některé skupinky jsou určeny pro maminky s dětmi, jinde je hlavní náplní studium bible a jiné skupinky bývají převážně modlitební. Skupinky jsou svojí činností i členským složením velice pestré a rozmanité.

Kdo může domácí skupinky navštěvovat

Obecně platí, že většina skupinek je pro návštěvy či nové členy otevřena. Pokud byste chtěli nějakou skupinku navštívit, kontaktujte nás.

Zdroj obrázku https://cz.pinterest.com/pin/297730225343108640/, https://cz.pinterest.com/pin/565131453221867652/, https://cz.pinterest.com/pin/488992472043941172/, https://cz.pinterest.com/pin/398146423287481683/