Labyrint světa a ráj srdce

Promítání filmu – 1. 3. 2022 v 19.00 hodin, Kulturní dům Nové Město na Moravě
Vstupné 100,- Kč

 

Alegorický příběh poutníka, který se svými průvodci prochází světem – Labyrintem – a nahlíží do všech hlavních oborů lidské činnosti a povolání. Nakonec je celým světem zklamán, v zoufalství se obrací do svého srdce, ve kterém se setkává s Bohem, a nalézá ráj ve svém nitru. Poté se vrací do světa, aby v něm usiloval o nápravu věcí lidských.