SOZO

Co je SOZO

Sozo je slovo řeckého původu překládáné jako „spasen, zachráněn, uzdraven, vysvobozen”.
Bethel SOZO je služba vnitřního uzdravení a vysvobození s cílem odhalit kořeny věcí, které omezují důvěrné osobní propojení s Bohem Otcem, Synem a Duchem Svatým. S uzdraveným propojejím můžete kráčet v předurčení, ke kterému jste byli povoláni.

Sozo setkání probíhá tak, že za pomoci Ducha Svatého Vás Sozo tým provede procesem vedoucím ke svobodě. Sozo není poradenské setkání, ale časem interakce s Otcem, Synem a Duchem Svatým pro dosažení celistvosti vaší bytosti v souladu s Božím plánem pro váš život.

Staženo z webových stránek SOZO