Royal Rangers

http://www.rrzdarsko.cz/
Royal Rangers v ČR je
  • mezinárodní křesťanská organizace pro děti a mládež
  • zapsaným spolkem u MV se spisovou značkou L3377
  • člen České rady dětí a mládeže

Jsme nestátní neziskovou organizací pro děti a mládež školního věku pracující na základě křesťanských principů. Nabízíme rodičům, školám a co nejširšímu okruhu dětí pomoc při výchově ve všech čtyřech oblastech života – fyzické, duchovní, duševní a sociální.

Historie

Práce RR začala v roce 1961 v USA a později, nezávisle na ní, i ve Švýcarsku. Protože oba tyto směry používali stejný způsob práce, došlo k jejich sjednocení. Cílem bylo pomoci mladým lidem najít skutečné hodnoty, pomoci jim vybudovat zdravý a pevný charakter a chránit je před negativními jevy, zejména před násilím, alkoholismem a drogami. Vzápětí se Royal Rangers rozšířil téměř do celého světa. V České republice byla tato práce založena v roce 1992 a v dnešní době funguje více než 50 Předních hlídek. Protože jsme mezinárodní organizace, ponechali jsme si i v České republice původní anglický název, který ve volném překladu znamená „Královští jezdci“.

Náš cíl

Systematickou prací v dobrém kolektivu a pod vedením zkušených vedoucích chceme dětem nabídnout možnost prožít opravdové dobrodružství a najít skutečné životní hodnoty. Veškerou naši činnost zdůrazňuje i náš znak. Zaměřujeme se hlavně na

  • život v přírodě (základy táboření, poznávání přírody a její ochranu)
  • zdraví (základy bezpečnosti a poskytování první pomoci, zdravý život bez závislostí)
  • sociální oblast (základy společenského života, zejména úcta k člověku, autoritám, pomoc slabším a strádajícím, odpovědnost, samostatnost, přátelství, sebeovládání)
  • základní principy křesťanství shrnuté do zlatého zákona RR, která zní: „Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně.“

Royal Rangers ve Žďáře nad Sázavou

Náš oddíl poskytuje dětem všeho věku možnost trávit volný čas zábavně a smysluplně. Během roku pořádáme pravidelné schůzky a velké množství dalších akcí, např. víkendovky v přírodě pro menší děti; larpové bitvy pro všechny s velkou kuráží; extrémní tábor pro starší děti.

Děti mají možnost naučit se dovednosti z táboření, vázání uzlů, první pomoci,… Zahrají si spoustu her a součástí je i výchovný program založený na křesťanském vyučování. Vyvrcholením naší každoroční činnosti je čtrnáctidenní letní tábor.

Seznam všech připravovaných událostí najdete v kalendáři akcí.

 

Schůzky

Schůzky s mladšími dětmi (6 – 15 let) se konají od října do konce května každé úterý od 16,00 do 17,30 zpravidla v prostorách bývalého kulturního domu Vysočan ve Žďáře nad Sázavou.
V průběhu měsíců listopad až duben máme 2x za měsíc v sobotu od 17,00 do 19,00 zamluvenou tělocvičnu na 2. Základní škole ve Žďáře nad Sázavou, kde hrajeme ringo a florbal.
V Bystřici nad Pernštejnem se scházíme s mladšími dětmi (6+) každý pátek od 17,30 do 19,30 v malé tělocvičně na ZŠ TGM.
Mládež (15+) se schází zpravidla každý pátek v 19 hodin opět v bývalém kulturním domě Vysočan.
Aktuální přehled schůzek a rozpisů tělocvičny najdete v kalendáři akcí.
Pokud máte zájem dozvědět se o nás více nebo své dítě přihlásit do Royal Rangers, můžete nás kontaktovat nebo rovnou přijít na pravidelnou schůzku. Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.

Přihláška do 25. PH Royal Rangers

Staženo z webových stránek Royal Rangers Žďársko