Aglow

Aglow v České republice je součástí celosvětové organizace, v níž jsou zapojeny ženy ze všech křesťanských denominací.

Aglow dostalo jméno podle anglického překladu z Bible (Římanům 12,11), kde je napsáno “Be aglow and burning with the Spirit”, to znamená “Buďte vroucího (dokonce se dá říci hořícího) ducha”.

Setkání Aglow ve Žďáře nad Sázavou bývá 1x měsíčně, zpravidla třetí čtvrtek v měsíci.
Květnové setkání STŘEDA 14. 6. 2018 
Host: Josef a Marta Ptáčkovi
Téma: Setkání po čase, aneb jak šel život dál