Aglow

Aglow v České republice je součástí celosvětové organizace, v níž jsou zapojeny ženy ze všech křesťanských denominací.

Aglow dostalo jméno podle anglického překladu z Bible (Římanům 12,11), kde je napsáno “Be aglow and burning with the Spirit”, to znamená “Buďte vroucího (dokonce se dá říci hořícího) ducha”.

Setkání Aglow ve Žďáře nad Sázavou bývá 1x měsíčně, zpravidla třetí čtvrtek v měsíci.
Dubnové setkání STŘEDA 18. 4. 2018 
Lucie Endlicherová: Jak mluvit, abychom se domluvili?