Kontakt

Kontakt

Sbor Křesťanské společenství Žďár nad Sázavou je od 1. 9. 2002 zaregistrován Ministerstvem kultury ČR jako církevní právnická osoba pod evidenčním číslem
22-013/2002-12478, IČ 73631248.
Adresa: Na Úvoze 766/15, Žďár nad Sázavou 5, 591 01
Činnost a aktivity společenství jsou financovány z dobrovolných darů a sbírek (bez příspěvků od státu).
Číslo účtu: 2600114676/2010 (Fio banka)
Podpora práce J. Kaňky: 2600114676/2010 v. s. 333 (Fio banka)
Podpora práce D. Louly: 2300302405/2010 v. s. 407 účet Českých studní
Podpora Běloruska přes sbor KS Žďár n. S. je zrušena. Zájemci, kteří chtějí nadále Bělorusko podporovat, musí kontaktovat Světlanu Vránovou.
Potvrzení o darech poskytnutých v roce 2018 vám bude na požádání zasláno v roce 2019.
Zřizovatelem je Církev Křesťanská společenství,
Na Žertvách 783/23, Praha 8 – Libeň, 180 00, IČ 26522942.
Naše hodnoty, vnitřní řád a vyznání víry viz. Základní dokument

      VEDENÍ SBORU
      Josef Kaňka, pastor       tel.: 774 197 474      email: j.b.kanka@gmail.com 
      Lubomír Šiller, statutární zástupce       tel.: 725 969 494      email: siller69@gmail.com
      David Loula       tel.: 777 702 991      email: davloula@gmail.com