Kázání

Do kázání často vstupuje „publikum“. Jelikož tyto vstupy nejsou namluveny do mikrofonu, jsou občas v nahrávkách pauzy. Pokud je příspěvek z publika delší a není slyšet, vymažeme ho. Někdy to pak vypadá, že kázající, který na něj reaguje, náhle úplně změnil téma 🙂

2019
 13. 1. Jana Balvínová – Vnitřní zrak

Kéž Hospodin osvítí náš vnitřní zrak, abychom viděli a viděli dobře. Jak si vnitřní zrak udržet a nezkazit?

 Přehrát
 6. 1. Jan Škrabánek – Naděje pro nový rok

Když se na nás valí problémy a těžkosti, máme někdy tendenci svalovat vinu za naší situaci na Boha. Bůh je ale vždycky na naší straně.
 Přehrát

 

2018
 16. 12. Josef Kaňka  Přehrát
 2. 12. Pavel Svoboda  Přehrát
 26. 11. Josef Kaňka  Přehrát
 18. 11. Jan Škrabánek  Přehrát
 5. 11. David Loula – Jaký vliv na náš život má vděčnost a děkování.  Přehrát
 28.10. David Loula
Během kázání byla promítána videa z staletekoreny.cz
 Přehrát
 21. 10. Jan Škrabánek – Žalm 54
Kde brát naději a důvěru v Boha v dobách krize.
 Přehrát
 15. 10. Josef Kaňka  Přehrát
 7. 10. David Loula – Staleté kořeny
Během kázání byla promítána videa z staletekoreny.cz
 Přehrát
 30. 9.  Růst a ovoce přichází pokud strávíme čas s Bohem – Martin Petr  Přehrát
 23. 9. Josef Kaňka  Přehrát
 21. 9. Jana Balvínová – Herodiata  Přehrát
 14. 9. Jan Škrabánek  Přehrát
  Josef Kaňka  Přehrát
  Lubomír Šiller  Přehrát
  David Loula  Přehrát
15. 7. Jan Škrabánek  Přehrát
 8. 7. Ester – Josef Krška  Přehrát
 24. 6. Bileám a Balák – Jana Balvínová

Hledáme řešení našich problémů u Pána nebo
Ho zveme až do našich řešení, které jsme si sami rozhodli?
 Přehrát
 17. 6. Genesis 3, Anatomie svodu – Jan Škrabánek  Přehrát
 10. 6. David Loula  Přehrát
 3. 6.  Leoš Cásek  Přehrát
 27. 5.  Kazatel 5, 1-7 – Jan Škrabánek  Přehrát
 13. 5.  David Loula  Přehrát
 29. 4. Z otroctví k synovství, ze svévole ke svobodě –
Josef Kaňka
 Přehrát
 15. 4.  Kazatel 4,4-16, Příčina všeho zla – Jan Škrabánek  Přehrát
 18. 3.  Užitečné a neužitečné – David Loula  Přehrát
 11. 3.  Kazatel 3,16-4,3, Jan Škrabánek  Přehrát
 25. 2.  Kazatel 3,1-15, Správné načasování – Jan Škrabánek  Přehrát
 11. 2.  Jaké je tvoje dílo? – Jana Balvínová  Přehrát
 4. 2.  Modlitba – P. Dirda  Přehrát
 28. 1.  Přátelství – Josef Kaňka  Přehrát
 21. 1.  Vztah k penězům – David Loula  Přehrát
 7. 1.
Kazatel 1,1 – 3,16, Všechno je marnost – Jan Škrabánek
 Přehrát

 

2017
 24. 12.  Josef Kaňka  Přehrát
 17. 12.  Ztracené vize – David Loula  Přehrát
 10. 12.  Rozlícený Mojžíš – Jan Škrabánek  Přehrát
 3. 12.  Duchovní boj – Pavel Svoboda  Přehrát
 26. 11.  Boží jméno – Michal Krchňák  Přehrát
 12. 11.  Růt – Jana Balvínová  Přehrát
 22. 10.  Čtyři důležitá místa – Marie Elen Růžičková  Stáhnout
 1. 10.  Kdo, nebo co vás ovládá? – Michal Krchňák  Přehrát
 24. 9.  Bible – Albín Loula  Přehrát
 17. 9.  Žalm 46 – Martin Dvořáček  Přehrát
 10. 9.  List Filipským v kontextu dnešní doby –
Josef Kaňka
 Přehrát
 27. 8.  Život – smích/pláč – Luboš Šiller  Přehrát
 23. 7.  Ježíšův kříž – Štěpánka Loulová  Přehrát
 16. 7.  „Křesťanská dokonalost“- David Loula  Přehrát
 11. 6.  …vystupme na horu Hospodinovu… – David Loula  Přehrát
 4. 6.  1 Tes 2, 10-13 – Jan Škrabánek  Přehrát
 28. 5.   Místo stavby chrámu – Jana Balvínová  Stáhnout
 23. 4.  Přísloví 23, 7 – Petr Kácha  Přehrát
 2. 4.  Lot – Jan Škrabánek  Přehrát
 19. 3.  Lot – Josef Krška  Přehrát
 5. 3.  Postoje srdce – Pavel Svoboda  Přehrát
 19. 2.  O Davidovi – Jan Škrabánek  Přehrát
 29. 1.  Služebníci na vinici – David Balvín  Přehrát
 8. 1.  Nehemiášovi pomocníci – Jiří Šenigl  Přehrát

 

2016
 17. 12.  Boží Slovo včera, dnes a zítra – Matěj Petr   Přehrát
 11. 12.  Naděje – Josefa Kaňka
 30. 10.  Únava – David Loula   Přehrát
 16. 10.  Gechází – David Loula   Přehrát
 2. 10.  Plachetnice – Martin Dvořáček   Přehrát
 27. 9.  Jonáš a Marta – Jana Balvínová   Přečíst
 18. 9.  Má to smysl – Tomáš Korčák   Přehrát
 4. 9.  Zlom – David Loula   Přehrát
 21. 8.  Malachiáš – David Loula   Přehrát
  24. 7.  Zajetí – David Loula   Přehrát
 17. 7.  Pavla Klingerová   Přehrát
 26. 6.  1 Mojžíšova 20 – David Loula   Přehrát
  5. 6.  Zabezpečení života Matouš 6, 19-34 – Petr Trefný   Přehrát
 29. 5.  Jan 3, 16 – Hana Kropáčková   Přehrát
 22. 5.  Piotr Płecha   Přehrát
 15. 5.  List Efezkým 6, 10-18 – David Loula   Přehrát
 1. 5.  Uprchlíci, Boží plán/lidská chyba – David Loula   Přehrát
 24. 4.  Naslouchání – Lubomír Šiller   Přehrát
 17. 4.  Pokrytectví – Jan Škrabánek   Přehrát
 10. 4.  David Loula – 2 extrémy modliteb   Přehrát
 3. 4.  Svědectví – Pavel Dirda   Přehrát
 13. 3.  Tři pevné body – Davod Loula   Přehrát
 6. 3.  Jan Škrabánek   Přehrát
 28. 2.  Jan 13, 1-17   Přehrát
 21. 2.  Svědectví z Iráku   Přehrát
 14. 2.  Stavitelé Boží – Lubomír Šiller   Přehrát
 7. 2.  Svoboda – Rosťa Zídek   Přehrát
 31. 1.  O svědectví – Martin Petr   Přehrát
 17. 1.  Jana Balvínová   Přehrát
 10. 1.  Milost a milosrdenství – Albín Loula   Přehrát

 

 2015
 27. 12. 2015 Odložit své uspokojení na pozdější dobu –  David Loula   Přehrát
 13. 12. 2015  Obnova mysli – David Loula   Přehrát
 6. 12. 2015  Boží přítomnost – Matěj Petr   Přehrát
 29. 11. 2015  Slovo – David Balvín   Přehrát
 22. 11. 2015  Víra, pomazání a Boží sláva – Marie Elen Růžičková   Přehrát
 15. 11. 2015  Cesta – Lubomír Šiller   Přehrát
 25. 10 2015  1. Samuelova 17 – Lubomír Ondráček   Přehrát
 18. 10. 2015  Milovaní…  Sicílie, uprchlíci – Josef Kaňka   Přehrát
 11. 10. 2015  Uprchlická krize – David Loula   Přehrát
  4. 10. 2015  Jsi můj milovaný syn – David Rafael   Přehrát
 20. 9. 2015  Uprchlíci – Josef Kaňka   Přehrát
 13. 9. 2015  Žalm 1 – Dan Drápal   Přehrát
 6. 9. 2015  Boží přítomnost – David Loula   Přehrát
  23. 8. 2015  Jonáš – Josef Kaňka   Přehrát
  26. 7. 2015  Petr a Andrea Beníškovi   Přehrát
 19. 7. 2015  David Loula   Přehrát
 12. 7. 2015  Každé rozhodnutí má své důsledky – Zdeněk Balvín   Přehrát
 5. 7. 2015  Pavel Svoboda   Přehrát
 21. 6. 2015  Boží moc – Lubomír Šiller   Přehrát
 14. 6. 2015  Víra – Zdeněk Balvín   Přehrát
 7. 6. 2015  O rozsévači – David Loula   Přehrát
 31. 5. 2015  Štěpánka Loulová   Přehrát
 24. 5. 2015  Pochlebování – David Loula   Přehrát
 17. 5. 2015  Kazatel 9, 10-13 – Zdeněk Balvín   Přehrát
 10. 5. 2015  David Loula   Přehrát
 3. 5. 2015  Jiří Krejčí   Přehrát
 26. 4. 2015  Druhý dech – Josef Kaňka   Přehrát
 12. 4. 2015  Zachariáš 7 – David Loula   Přehrát
 5. 4. 2015  Židům 12, 14-29 – Václav Novotný   Přehrát
 22. 3. 2015  Chceš-li milovat život… (1. Petrova 3, 10-12)  – David Loula   Přehrát
 15. 3. 2015  Voda – Josef Kaňka   Přehrát
 1. 3. 2015  4 nadčasové hodnoty Jana Husa – David Loula (nahrávka je neúplná)   Přehrát
 22. 2. 2015  Mluvit či mlčet – Zdeněk Balvín   Přehrát
 15. 2. 2015  Emoce – Lubomír Šiller   Přehrát
 1. 2. 2015  Oliver Vít   Přehrát
 25.1. 2015  Kázání na hoře – Zdeněk Balvín   Přehrát
 18. 1. 2015  Johana Mierva   Přehrát
 11. 1. 2015  David Loula   Přehrát
  4. 1. 2015  Jákobova rodina – Jan Škrabánek    Přehrát

 

 2014 
  28. 12. 2014  Salman Hasan   Přehrát
 21. 12. 2014  Nestydím se za evangelium – Leo Harazim   Přehrát
 14. 12. 2014  V Bohu svém zdolám hradbu – David Loula   Přehrát
 7. 12. 2014  Nevíš, kolik máš času – Zdeněk Balvín   Přehrát
 30. 11. 2014  Vítězství v Kristu – David Loula   Přehrát
 23. 11. 2014  Dědictví – Josef Kaňka   Přehrát
 16. 11. 2014  Zmrtvýchvstání – vzkříšení – Lubomír Šiller   Přehrát
  9. 11. 2014  David Loula   Přehrát
  19. 10. 2014  Boží zájem o nás – Zdeněk Balvín   Přehrát
  12. 10. 2014  Tam kde kvete život, který nekončí – Lubomír Šiller   Přehrát
  5. 10. 2014  Dnes ti satan vrátí co ti ukradl – Marie Elen Růžička   Přehrát
  4. 10. 2014  Buď poslušný – Marie Elen Růžička   Přehrát
  28. 9. 2014  Stereotypy – Josef Kaňka   Přehrát
  21. 9. 2014  Obviňování – David Loula   Přehrát
  14. 9. 2014  Omilostněný velekněz – Jana Balvínová   Pdf
  7. 9. 2014  Potomci Izmaelovi – David Loula   Přehrát
  24. 8. 2014  Ovoce Ducha – Zdeněk Balvín   Přehrát
  17. 8. 2014  Touhy a sny – Josef Kaňka   Pdf
   20. 7. 2014  Něco málo o vděčnosti – Zdeněk Balvín   Přehrát
  13. 7. 2014  Ježíš dává milost za milostí – David Loula   Přehrát
  6.7. 2014  Odvaha – Josef Kaňka   Přehrát
Pdf text
  29. 6. 2014  David Loula   Přehrát
  22. 6. 2014  A nepřizpůsobujte se tomuto věku – Zdeněk Balvín   Přehrát
  8. 6. 2014  Radujte se – Michal Krchňák   Přehrát
  1. 6. 2014  Anna Novotná   Přehrát
  18. 5. 2014  Josef Kaňka   Přehrát
  4. 5. 2014  Římanům 13 – Rosťa Zídek   Přehrát
  27. 4. 2014  Joel Staab   Přehrát
  20. 4. 2014  Přímluva – David Loula   Přehrát
  13. 4. 2014  Oběť – Josef Kaňka   Přehrát
   6. 4. 2014  Doufej v Hospodina – Zdeněk Balvín   Přehrát
  22. 3. 2014  Den odpočinku – Johanka Mierva   Přehrát
  16. 3. 2014  Teen Challenge   Přehrát
  9. 3. 2014  Kain a Ábel – David Loula   Přehrát
  2. 3. 2014  Král David – Pavel Svoboda   Přehrát
  23. 2. 2014  Posvěcení – Luboš Šiller   Přehrát
  16. 2. 2014  Oheň stravující – David Loula   Přehrát
  9. 2. 2014  Změna – Josef Kaňka   Přehrát
  26. 1. 2014  Ja se do lesa volá … – Zdeněk Balvín   Přehrát
  19.1. 2014  Tři králové – Roman Duba   Přehrát
  12.1. 2014  Goliáš – David Loula   Přehrát
   5. 1. 2014  Slib – Josef Kaňka   Přehrát

 

 2013 
   22. 12. 2013  Jáma lvová – David Loula   Přehrát
  15. 12. 2013  Josef Ptáček   Přehrát
   8. 12. 2013  Matouš 6 – David Balvín   Přehrát
   1. 12. 2013  Proměna – J. Škrabánek   Přehrát
   24. 11. 2013  Farizej a hříšnice – David Loula   Přehrát
   17. 11. 2013  „Dovol, ať ti vyjmu třísku … “ – David Loula   Přehrát
   10.11. 2013  Vytrvalost – Naďa Kaňková   Přehrát
    3.11. 2013  Staré a nové já – Evžen Šimek   Přehrát
   27.10. 2013  Modlitba – Roman Duba   Přehrát
   20.10. 2013  Moudrost – Zdeněk Balvín   Přehrát
   13.10. 2013  Marie Elen Růžička    Přehrát
   29.9. 2013  Petr Kácha   Přehrát
   15.9. 2013  Proměna – Luboš Šiller   Přehrát
   8.9. 2013  Dva svědkové – David Loula   Přehrát
   1.9. 2013  Dva dresy – Petr Hanel   Přehrát
   28.7. 2013  Žalm 51 – David Loula   Přehrát
   21.7. 2013  Děti Boží – Zdeněk Balvín   Přehrát
  14.7. 2013  Nést ovoce 2 – David Loula   Přehrát
  30.6. 2013  Nést ovoce – David Loula   Přehrát
 16.6. 2013  Jonáš – Václav Šimara   Přehrát
   2.6. 2012  Miluj církev! – Pavel Svoboda   Přehrát
   26.5. 2013  Život v církvi – Josef Krška   Přehrát
   12.5. 2013  Boží blízkost – Zdeněk Balvín   Přehrát
   5.5. 2013  Dar času – Oliver Vít   Přehrát
   28.4. 2013  Odmítni pomluvy – David Loula   Přehrát
   21.4. 2013  Hořkost duše – Zdeněk Balvín   Přehrát
  14.4. 2013  Strach – Pepa Kaňka   Přehrát
  7.4. 2013  Vzácná perla – David Loula   Přehrát
  31.3. 2013  Otevřené moře – David Loula   Přehrát
  24.3. 2013  Z objetí k oběti – David Loula   Přehrát
  17.3. 2013  Hřích – Lubomír Šiller   Přehrát
  10.3. 2013  Dobrý základ – Zdeněk Balvín   Přehrát
  3.3. 2013  Ježíš ve Starém zákoně – Michal Rod   Přehrát
  24.2. 2013  Poslední moment – Pavel …….   Přehrát
  10.2. 2012  Masopust – Roman Duba   Přehrát
  3.2. 2013   Já, Hospodin – Antonín Fajmon   Přehrát
  27.1. 2013 Přísloví 3 – David Loula    Přehrát
  20.1. 2013  Církev – Zdeněk Balvín   Přehrát
  13.1. 2013  Aktivní víra – David Loula   Přehrát
  6.1. 2013  Novoroční – Oliver Vít   Přehrát

 

 2012 
  30.12. 2012  Hanba – David Loula   Přehrát
  23.12. 2012  „Něco o Bohu“ – Zdeněk Balvín   Přehrát
  25.11. 2012  Marek Slánský   Přehrát
  18.11. 2012  Služebnosti – Pavel Bosman   Přehrát
  11.11. 2012  Spravedlnost – Jana Balvínová   Přehrát
  28.10. 2012  Hřivny – Zdeněk Balvín   Přehrát
  21.10. 2012  Světlo – Josef Kaňka   Přehrát
  7.10. 2012  Alois Boháček   Přehrát
  30.9. 2012  Poslušnost, kázání (nejen) pro děti – Z. Balvín   Přehrát
 16.9. 2012  Bázeň Hospodinova – David Loula   Přehrát
  9.9. 2012  Apoštol Pavel – Zdeněk Balvín   Přehrát
  2.9. 2012  Boží výchova – David Loula   Přehrát
  26.8. 2012  Podobenství o Lazarovi – David Loula   Přehrát
  12.8. 2012  Znaky pravého bojovníka víry – Eva Chmelařová   Přečíst
   5.8. 2012  Podobenství o rozsévači  – David Loula   Přehrát
  29.7. 2012  Bojuj dobrý boj víry – Zdeněk Balvín   Přehrát
  22.7. 2012  Závislosti – Josef Kaňka   Přehrát
  15.7. 2012  Jak praví Bůh – Lubomír Šiller   Přehrát
   8.7. 2012  Správný boj víry – David Loula   Přehrát
   1.7. 2012  Valery Šejbak   Přehrát
  24.6. 2012  Církev – Ilona Petrová   Přehrát
  10.6. 2012  Boží slovo – David Loula   Přehrát
  20.5. 2012  Den modliteb – David Loula   Přehrát
  13.5. 2012  Otec – Josef Krška   Přehrát
  6.5. 2012  V Něm zapusťte kořeny – Oliver Vít   Přehrát
  29.4. 2012  Římanům 13, 8-14 – David Loula   Přehrát
  22.4. 2012  Chceš být zdráv? – Josef Kaňka   Přehrát
  15.4. 2012  Učedníci/Petr – Zdeněk Balvín   Přehrát
  8.4. 2012  Víra – David Loula   Přehrát
  1.4. 2012  Matěj Nový   Přehrát
  25.3. 2012  Umučení – Roman Duba   Přehrát
  18.3. 2012  Jako ovce bez pastýře – David Loula   Přehrát
  11.3. 2012  Napomínání – Zdeněk Balvín   Přehrát
  4.3. 2012  Chvála – Helena Brdečková   Přehrát
¨ 19.2. 2012  Celosvětové „zpravodajství“ – Roman Duba   Přehrát
  12.2. 2012  Tělo Kristovo II. – David Loula    Přehrát
  5.2. 2012  Vděčnost – Tom Vít, Vylévání srdce – Jiří Novotný   Přehrát
  29.1. 2012  Správcování Božího tajemství – Zdeněk Balvín   Přehrát
  22.1.2012  Tělo Kristovo I. – David Loula    Přehrát
  8.1. 2012  Nést svůj kříž – David Loula   Přehrát

 

 2011
Roman Duba Antikrist 1   Přehrát
Roman Duba Antikrist 2   Přehrát
David Loula Do zaslíbené země 1   Přehrát
David Loula Do zaslíbené země 2   Přehrát
Petr Plaňanský Dobrý boj víry   Přehrát
Luboš Šiller Highlander   Přehrát
Zdeněk Balvín Učedníci/Jan Marek   Přehrát
Libor Orel Kdo jsi   Přehrát
David Loula Neotřesitelní   Přehrát
Petr Rýgl Nezranitelní   Přehrát
Pavel Bosman Nový Jeruzalém   Přehrát
David Loula Oheň Ducha   Přehrát
Zdeněk Balvín Poletím daleko
https://www.youtube.com/watch?v=UEGLGFbPM-8
  Přehrát
Zdeněk Balvín Slovo    Přehrát
Jiří Bureš Ten třetí    Přehrát
Roman Duba Tolerance    Přehrát
Josef Mačák Učedníci    Přehrát
David Loula Život ve víře   Přehrát

 

 2010
Roman Duba Co, proč a jak    Přehrát
Veronika Tichá Duchovní hladomor    Přehrát
Zdeněk Balvín Gaučing    Přehrát
Zdeněk Balvín Hřivny    Přehrát
Luboš Šiller Láska v akci    Přehrát
Johana Mierva Manželství    Přehrát
Zdeněk Balvín Modlitba    Přehrát
Eva Loulová  Naděje    Přehrát
Roman Duba Otčenáš    Přehrát
David Loula Peníze    Přehrát
Oliver Vít Podobenství o mobilu    Přehrát

 

 2009
 David Loula  Berani   Přehrát
 Luboš Šiller  Dělníci na vinici   Přehrát
 Josef Mačák  Eliáš a vdova   Přehrát
 Petr Studnička  Eliáš   Přehrát
 David Loula  Izajáš 53   Přehrát
 Luboš Šiller  Jak jsem potkal kříž   Přehrát
 Marek Prosner  Lotři na kříži   Přehrát
 David Loula  Nezasloužená milost   Přehrát
 Luboš Šiller  PF   Přehrát
 David Loula  Pokoj   Přehrát
 Roman Duba  Svatost   Přehrát