Audio

   Základy křesťanské víry podle Dereka Prince

  1. série
  11. 3. 2014   Co je základem křesťanské víry (Kristus skála, konfrontace, zjevení, uznání, vyznání)   Přehrát
  18. 3. 2014   Jak na tomto základě stavět (bible, základ víry, zkouška učednictví, důkaz lásky, prostředky zjevení)    Přehrát
  25. 3. 2014   Autorita Božího slova (bible, psané Boží slovo, věčné, autoritativní, inspirované Duchem Svatým)     Přehrát
  1. 4. 2014   Činnost Božího slova (víra, znovuzrození, duchovní výživa)   Přehrát
  8. 4. 2014   Činnost Božího slova (tělesné uzdravení, duševní osvícení)   Přehrát
  15. 4. 2014   Činnost Božího slova (vítězství nad hříchem a satanem)   Přehrát
  22. 4. 2014   Činnost Božího slova (očištění a posvěcení)   Přehrát

Schéma

  29. 4. 2014   Činnost Božího slova (naše zrcadlo)   Přehrát
  6. 5. 2014   Činnost Božího slova (náš soudce)   Přehrát

 

  1. série
   14. 10. 2014   Pokání
Vysvětleno z řečtiny a hebrejštiny – Rozlišeno od lítosti – Hříšníkova první odpověď Bohu – Jediná cesta k pravé víře (David Loula)
Přehrát
    21. 10. 2014   Víra
Biblická definice – Rozlišená od naděje – Založená pouze na Božím Slově – Vyjádřená vyznáním (Lubomír Šiller)
    4. 11. 2014    Víra
Její jedinečná a nejvyšší důležitost – Jediný základ všeho spravedlivého života – Přijímání všech Božích zaslíbení (Zdeněk Balvín)
  Přehrát
    11. 11. 2014   Víra a spasení
Čtyři základní fakta evangelia – Prostý čin přisvojení(Petra Balvínová)
 Přehrát
    18. 11. 2014   Víra a skutky
Spasení pouze vírou – Živá víra se vždy projevuje a vyvíjí skutky (Petr Balvín)
ehrát
    25. 11. 2014   Zákon a milost
Zákon Mojžíšův je jeden prostý a úplný systém – Dán pouze Izraeli – Netýká se křesťanů (Jitka Kaňková)
    2. 12. 2014   Účel zákona
K dokázání neschopnosti člověka spasit se sám – Předobraz Krista – K ochranněIzraele – Kristem dokonale naplněn (Matěj Petr)
Přehrát
    9. 12. 2014   Pravá spravedlnost
Dvě velká přikázání – Láska naplněním zákona – Novozákonní vzor poslušnosti (Petr Trefný)

 

 

Další různé nahrávky:

  únor 2016   Jana Balvínová – I kdyby nevypučel fík Přehrát
  21. 6. 2014   Jaro Feneš Přehrát
  Luboš Ondráček – O manželství Přehrát
  5. 5.  2013   Vztahy – Marek Prosner, Celonárodní shromáždění KS   Přehrát
  14. 3. 2012   A.+P. Tóthovi  – Ze smrti do života
(příběh manželů, kteří slouží Rómům i v Novém Městě n. M.
  Přehrát
   8. 10. 2011   Matěj Nový – O svobodě (Proglas)   Přehrát
  Matěj Nový s manželkou   Přehrát
  Matěj Nový (TWR)   Přehrát