Kategorie

Články

Je Hospodin soudcem národů?

V poslední době jsem měl několik rozhovorů s věřícími lidmi na téma Božích soudů. S většinou z nich jsem se shodl, že Hospodin je soudcem, ale nebylo jednotného pohledu na Boží dílo skrze soudy v současnosti. Mnozí křesťané jsou přesvědčeni, že Bůh prokázal lidem milost v Ježíši Kristu a všechny viny smazal svojí krví na kříži a nyní ve světě působí pouze jeho nekončící milost. Někteří věřící...
Číst více

Jan Hus

Mistr Jan Hus *1371 +1415 Milovník Pravdy Stopy Mistra Jana Husa můžeme dobře vidět v současné době. Téměř každé město v Česku má ulici nesoucí Husovo jméno. V centru Prahy stojí na Staroměstském náměstí mohutná socha Husa s jeho výzvou Čechům : Milujte se a pravdy každému přejte. Na prezidentské vlajce je proklamováno základní Husovo přesvědčení a jeho odkaz Čechům : Pravda vítězí....
Číst více

Duchovní a historické kořeny smilstva

Asi před rokem mi Pán ukázal určité souvislosti s pronikáním smilstva jako dědičným prokletím nad národy. Vzhledem k tomu, že smilstvo je v dnešní době velkým svodem nejen pro mladé lidi, potřebujeme rozumět odkud pochází a k čemu na konci směřuje. V této studii se pokusím poukázat na některé historické kořeny smilstva, jaké byly dopady smistva na národy a jak je možné být vysvobozen ze svázanosti...
Číst více

Článek pro Život víry o sexuální výchově

Na jaře loňského roku nastal v naší zemi rozruch kvůli metodické příručce pro učitele s názvem Sexuální výchova – vybraná témata. Mnoho lidí bylo pohoršeno způsobem, kterým by se děti základních škol měly dovídat informace o sexu. Příručku sepsalo patnáct autorů a zjevně nejhorší byla kapitola PaedDr. Petrnouška Didaktické náměty, kde jsou učitelé vybízeni, aby u dětí odbourávali stud tím, že s nimi...
Číst více

Čas shromažďování uhlíků

Mnozí křesťané očekávají, že v brzké době nastane nějaká změna ve společnosti. Jedni vyhlíží probuzení, druzí tuší přicházející soud Boží. Obě skupiny se však shodují na tom, že nyní je období přípravy na rychlou změnu ve společnosti. Je čas mobilizace. Mojí ženě se před dvěma lety zdál sen, ve kterém přicházela na náměstí svého rodného města, kde byl shromážděný velký zástup lidí...
Číst více

Čas mobilizace

Ve dnech 30.1 – 1.2 2009 jsme měli setkání prorocké skupiny Orlů na Dlouhém. Prožili jsme požehnaný čas v Pánově blízkosti na orlích křídlech, Pán slávy nám dal poznat to věčné břemeno své slávy a také nám dal nahlédnout do svých záměrů s naší zemí. Chceme tedy předložit české církvi následující výtah z proroctví, které ukazují na tento čas. Nebudu uvádět jména těch, kdo...
Číst více

Cti otce

Na sobotní konferenci České studny se v Brně shromáždilo necelých tři sta účastníků, kteří přišli s opravdovou touhou po Boží slávě a očekávajícím srdcem. V moderních prostorách Slova života si Bůh shromáždil žhavé uhlíky, které se vzájemně žhavili dychtivou touhou po Bohu a jeho slovu, a Duch Boží milostivě a jemně foukal do tohoto ohniště. Radost, pokoj a láska prolínaly celým programem, lidé se aktivně a lehce zapojovali...
Číst více

Církev podle Lota či Abrahama?

Modlitební výzvy ohledně festivalu Prague Pride, které jsem šířil mezi křesťany v naší zemi, vyvolaly diskuzi nad tématy homosexuality a způsoby, jak těmto lidem pomáhat. Hlavní střet nastal v tom, zda křesťané mají bojovat proti hříchu a zlu, které s sebou hřích nese, nebo mají pouze v tichosti žít své křesťanské životy a hlásat evangelium. Chci se k tomu také vyjádřit v tomto článku,...
Číst více

Centrum securitatis

Podle všech znamení doby se zdá, že žijeme ve zlomovém okamžiku dějin. Mnohé lidské záruky, jistoty a pojistky selžou a lidem nezbude jiné řešení, než hledat nové jistoty. Před dvaceti lety padl komunismus v celé Evropě a několika afrických zemích. Dnes stojíme před pádem materialismu. Komunismus je ideologie, tedy náboženství; materialismus je ideologie, tedy náboženství. Protože jsou to náboženství falešná,...
Číst více

Zastavení služebníka v domě modliteb

Krátký příběh na základě slova přijatého v pondělí 28. 5. 2012 Přijato pro Dům modliteb Zastavení služebníka v Domě modliteb Zastavení první – příchod Silného (Ducha Svatého) Sotva zazněla první modlitba, sotva se rozezněly první hlasy chválou a modlitbou, vešel do sálu. Již na první pohled to byl někdo velmi vzácný a mocný. Silný muž, plný světla. Oděn v bílé tunice. Na jeho tváři byla...
Číst více
1 2 3 4 5