Kategorie

Nezařazené

Alfa kurzy

Zveme vás na úvodní večeři kurzů Alfa s promluvou na téma JDE V ŽIVOTĚ JEŠTĚ O VÍC? Čtvrtek 12. října 2017 od 18:30 hodin, sál KS Žďár nad Sázavou, Na Úvoze 15 12. 10.-21. 12. 2017 Zveme Vás na kurz Alfa, který jednoduše a prakticky seznamuje s obsahem křesťanské víry. Pochází z Anglie a nyní...
Číst více

Rodinné vztahy

Mám dojem, že v dnešní době rozvrácených vztahů, zvláště v rodinách, už lidé ani neví, jak se zdravě chovat. Tak tady je manuál z „nepopulární a zastaralé“ Bible. Boží návody, jak žít, tu nejsou k nějakému našemu sekýrování, ale k tomu, aby nám bylo dobře a nazraňovali jsme druhé lidi, ale nakonec ani sami sebe. A kdo má rád jizvy na duši? Někdy se...
Číst více

Krize manželství

Ano, píši o krizi manželství. Nikoli o manželské krizi nebo manželských krizích. Nemohu tajit, že se mne to také osobně týká. Říkám to pro poctivost a aby bylo jasno, nikoli proto, že bych chtěl psát o sobě. Bezprostředním popudem byla nedávno vyšlá statistika, podle níž se v České Republice rozvádí více manželství, než jich vydrží. Druhým, neméně důležitým popudem bylo několik...
Číst více

Přednáška o sexuální výchově

Třinec 3.3.2012   Výbor na obranu rodičovských práv (VORP) byl založen roku 1995, kdy ministerstvo školství plánovalo zavedení povinného předmětu Sexuální výchova podle koncepce A. Brzka a J. Mellana. Rodiče sdružení ve VORPu vyjádřili nesouhlas s koncepcí otevřené sexuální výchovy, protože to vnímali jako zasahování státu do rodičovských práv na výchovu vlastních dětí. V analýze vypracované prof. PhDr. Liborem Míčkem, CSc., se...
Číst více

Kdo ví, nepojme-li ho opět lítost?

V únoru jsem rozeslal záznam proroctví ze zimního orlího sletu. Článek byl zveřejněn i v Životě víry ve zkrácené formě. Nyní se k tomu chci vrátit, jelikož jsem tam psal něco, co se nestalo. Jedná se o slovo, které bylo časově ohraničené. Týkalo se ohrožení naší země v době našeho předsednictví Evropské unii. Ptal jsem se Pána, kde jsem se spletl, co...
Číst více

Je Hospodin soudcem národů?

V poslední době jsem měl několik rozhovorů s věřícími lidmi na téma Božích soudů. S většinou z nich jsem se shodl, že Hospodin je soudcem, ale nebylo jednotného pohledu na Boží dílo skrze soudy v současnosti. Mnozí křesťané jsou přesvědčeni, že Bůh prokázal lidem milost v Ježíši Kristu a všechny viny smazal svojí krví na kříži a nyní ve světě působí pouze jeho nekončící milost. Někteří věřící...
Číst více

Duchovní a historické kořeny smilstva

Asi před rokem mi Pán ukázal určité souvislosti s pronikáním smilstva jako dědičným prokletím nad národy. Vzhledem k tomu, že smilstvo je v dnešní době velkým svodem nejen pro mladé lidi, potřebujeme rozumět odkud pochází a k čemu na konci směřuje. V této studii se pokusím poukázat na některé historické kořeny smilstva, jaké byly dopady smistva na národy a jak je možné být vysvobozen ze svázanosti...
Číst více

Článek pro Život víry o sexuální výchově

Na jaře loňského roku nastal v naší zemi rozruch kvůli metodické příručce pro učitele s názvem Sexuální výchova – vybraná témata. Mnoho lidí bylo pohoršeno způsobem, kterým by se děti základních škol měly dovídat informace o sexu. Příručku sepsalo patnáct autorů a zjevně nejhorší byla kapitola PaedDr. Petrnouška Didaktické náměty, kde jsou učitelé vybízeni, aby u dětí odbourávali stud tím, že s nimi...
Číst více

Čas shromažďování uhlíků

Mnozí křesťané očekávají, že v brzké době nastane nějaká změna ve společnosti. Jedni vyhlíží probuzení, druzí tuší přicházející soud Boží. Obě skupiny se však shodují na tom, že nyní je období přípravy na rychlou změnu ve společnosti. Je čas mobilizace. Mojí ženě se před dvěma lety zdál sen, ve kterém přicházela na náměstí svého rodného města, kde byl shromážděný velký zástup lidí...
Číst více

Čas mobilizace

Ve dnech 30.1 – 1.2 2009 jsme měli setkání prorocké skupiny Orlů na Dlouhém. Prožili jsme požehnaný čas v Pánově blízkosti na orlích křídlech, Pán slávy nám dal poznat to věčné břemeno své slávy a také nám dal nahlédnout do svých záměrů s naší zemí. Chceme tedy předložit české církvi následující výtah z proroctví, které ukazují na tento čas. Nebudu uvádět jména těch, kdo...
Číst více
1 2 3