Objevování učednictví

Objevování učednictví – Co je tou největší láskou, kterou jsi poznal?

listopad – prosinec 2018, Na Úvoze 766/15, Žďár nad Sázavou

Kurz Objevování učednictví vám dává čas a prostor k tomu, abyste se zamysleli nad tím, co to opravdu znamená žít křesťanský život. Hodně lidí čte Bibli, modlí se, chodí do kostela a předává evangelium, ale nikdy se nestane opravdovými učedníky. To co potřebujeme je, aby naše srdce byla uchvácena Kristovou láskou překonávající všechna naše očekávání. Tento osmitýdenní kurz je zaměřen na studium Pavlova listu Filipským a jeho volání, abychom cele žili pro Krista. Je určen těm, kdo začínají žít křesťanský život, i těm, kdo by si rádi věci „osvěžili“, ať už chodí s Kristem jakkoliv dlouho. Je obzvlášť vhodný pro nové věřící, kteří právě dokončili kurz Objevování křesťanství nebo podobný evangelizační kurz. Kurz je ideální absolvovat v malých skupinkách, popř. ve dvojicích.

 1. Jistota v Kristu
 2. Život v Kristu
 3. Společně v Kristu
 4. Proměněni Kristem
 5. Spravedliví v Kristu
 6. Poznání Krista
 7. Radost v Kristu
 8. Spokojeni v Kristu
Následování Krista. Co to znamená?
 • Cílem kurzu Objevování učednictví je poskytnout vám čas a prostor k zamyšlení nad tím, co to opravdu znamená žít křesťanský život.
 • Tato osmitýdenní cesta listem apoštola Pavla Filipským vám pomůže přemýšlet o důležitých otázkách, například jak si mohu být jist, že jsem křesťan, nebo o čem život vlastně je.
 • Kurz Objevování učednictví je volným pokračováním kurzu Objevování křesťanství.  Po skončení vaší skupinky můžete ihned pokračovat v dalším setkávání nad Biblí.
 • Kurz vás vede k zamyšlení o tom, jak mohu jako křesťan růst nebo jak mohu mít ještě větší radost z toho, že jsem křesťan.
 • Kurz je určen pro všechny, kteří o učednictví ještě neslyšeli, ale také pro ty, kteří by si to rádi zopakovali a prohloubili své znalosti.
 • Kurz Objevování učednictví ukazuje na důležitost hlubokého vztahu k Bohu a vede vás k tomu, abyste tento vztah dále budovali.
 • Kurz Objevování učednictví vás vede ke každodennímu studiu Bible a rozhovoru s Bohem.
 • Objevování učednictví vám pomůže porozumět, co to znamená následovat Krista v dnešní době, a povzbudí vás, abyste začali kráčet v Jeho stopách s jistotou.

Informace: Radek Petr 774 823 210