Milan Vostřel

21. 9. 2017

Milan Vostřel interpretuje přednášku mesiánského žida Arnolda Fruchtenbauma na téma Co je podmínkou druhého příchodu mesiáše.

Nahrávka

Foto staženo z http://www.veslavkove.cz/spolecnost/co-prinesly-slavkovske-dny-smireni-2010.aspx