Lída Hojková – Ironie, komunikační prostředek nejen dneška